Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och flera facknämnder. I nämnderna finns förtroendevalda politiker som tar besluten. Vi har även olika utskott, kommittéer och beredningar. Besluten verkställs sedan av tjänstepersonerna som jobbar i kommunen.

Nämnden styr över en förvaltning. I många frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten. En del större och mer övergripande frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Fördelningen av antalet platser mellan partierna i nämnderna utgår från valresultatet och partiernas storlek, men kan också i någon mån påverkas av  allianssamarbete eller valteknisk samverkan mellan partier. Ordförandeposten i nämnderna tillsätts av den styrande koalitionen medan vice ordförande väljs från oppositionen. Ordförande, vice ordförande och, i vissa nämnder, andre vice ordförande utgör nämndens presidium.

Vår organisation

Sammanträdeskalender

Våra nämnder

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?