Kommunalt dricksvatten

20 kommunala vattenverk förser cirka 22 000 abonnenter med vatten, allt från små hushåll till stora livsmedelsföretag. Delar av Östra Göinge kommun dricker också Kristianstadsvatten. Kristianstads centrala vattenverk är störst och pumpar ut 13 000 kubikmeter vatten per dygn.

Allt kommunalt dricksvatten i Kristianstad är grundvatten, som oftast är hårt då berggrunden är kalkrik. Grundvattenmagasinet är ett av norra Europas största. Vi tillsätter inget klor i dricksvattnet.

Om användning

Det finns inga generella restriktioner för hur du får använda det kommunala dricksvattnet. Ibland kan dock kommunen av olika anledningar gå ut med uppmaningar till abonnenterna att minska sin användning, exempelvis genom bevattningsförbud.

Det kan ske av olika anledningar, men det vanligaste är att många abonnenter använder mycket av det kommunala dricksvattnet samtidigt bestså det blir lågt tryck i vattenledningarna. Det beror i regel inte på dålig tillgång på grundvatten, utan på att vattenverken inte hinner pumpa upp vatten i samma mängd som det används. Det är vanligast på försommaren när många hushåll börjar bevattna sin gräsmatta och fyller upp sina pooler.

Om det råder uppmaning att vara restriktiv med vattenanvändningen så kommuniceras det på förstasidan på kommunens webbplats och de berörda områdena aviseras också genom SMS.

Stora vattenuttag

När kommunen får signaler om att åtgången är mycket stor i ett område kan det lätt förväxlas med att det finns en större vattenläcka. Därför bör du anmäla till oss om du tänker använda mer än 10 kubikmeter (10 000 liter) av det kommunala dricksvattnet, exempelvis när du fyller upp en pool/bassäng. Anmälan sker via e-tjänst via länken nedan.

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten i de kommunala vattenverken bedöms i följande nivåer:

  • Tjänligt - Alla mätvärden är godkända och vattnets kvalitet är klanderfri.
  • Tjänligt med anmärkning - Vattnet är tjänligt, men något mätvärde är förhöjt och åtgärder bör göras för att sänka det.
  • Otjänligt - När ett dricksvatten är otjänligt går kommunen ut med avrådan från att använda vattnet, alternativt kokningsrekommendation, beroende på vad föroreningen består av.

Bedömningen görs inom två områden, kemisk sammansättning och mikrobiell förekomst. I tabellen nedan kan du läsa en sammanställning för föregående år om vattenkvaliteten i varje enskilt vattenverk.

Dricksvatten 2022

Vattenverk

Kemisk sammansättnig (ex. hårdhet)

Mikrobiologi

Bäckaskog

Provsvar Pdf, 150.5 kB.

Provsvar Pdf, 88.5 kB.

Degeberga

Provsvar Pdf, 158.3 kB.

Provsvar Pdf, 91 kB.

Everöd*

Provsvar Pdf, 146.8 kB.

Provsvar Pdf, 89.1 kB.

Färlöv

Provsvar Pdf, 147.3 kB.

Provsvar Pdf, 87.7 kB.

Fjälkinge

Provsvar Pdf, 145.8 kB.

Provsvar Pdf, 87.7 kB.

Friseboda**

Provsvar Pdf, 147.4 kB.

Provsvar Pdf, 91.1 kB.

Gärds Köpinge

Provsvar Pdf, 148.3 kB.

Provsvar Pdf, 88.8 kB.

Huaröd

Provsvar Pdf, 147.6 kB.

Provsvar Pdf, 92.9 kB.

Ivö

Provsvar Pdf, 146.1 kB.

Provsvar Pdf, 86.7 kB.

Kristianstad***

Provsvar Pdf, 146.5 kB.

Provsvar Pdf, 102.7 kB.

Linderöd

Provsvar Pdf, 147.7 kB.

Provsvar Pdf, 85.9 kB.

Maglehem

Provsvar Pdf, 147.4 kB.

Provsvar Pdf, 87.1 kB.

Rickarum

Provsvar Pdf, 146.8 kB.

Provsvar Pdf, 89.3 kB.

Strö

Provsvar Pdf, 144.9 kB.

Provsvar Pdf, 88.1 kB.

Tollarp

Provsvar Pdf, 146.8 kB.

Provsvar Pdf, 88.1 kB.

Vanneberga

Provsvar Pdf, 146.9 kB.

Provsvar Pdf, 90.8 kB.

Vånga

Provsvar Pdf, 146.9 kB.

Provsvar Pdf, 96.4 kB.

Vittskövle

Provsvar Pdf, 147.2 kB.

Provsvar Pdf, 90.2 kB.

Åhus

Provsvar Pdf, 147.2 kB.

Provsvar Pdf, 95.1 kB.

Önnestad

Provsvar Pdf, 147 kB.

Provsvar Pdf, 60 kB.

* Everöds vattenverk förser även delar av Huaröd och Östra Sönnarslöv med vatten.

** Friseboda vattenverk förser även Olseröd med vatten.

*** Kristianstads vattenverk förser även Arkelstorp, Balsby, Fjälkestad, N Åsum, Ovesholm, Rinkaby, Träne, Viby, Vä och Österslöv. Verket förser även Hanaskog, Knislinge och Broby i Östra Göinge med vatten.

Vattenavläsning & förbrukning privatkund

Här kan du som är privatabonnent lämna mätarställning, se din vattenförbrukning och ladda ned ägarskiftesblankett. Använd länken nedan för att komma till e-tjänsten.

Kommunalt vatten och avlopp: Företagskund, anmäl förbrukning och se användning

Här kan du som är företagskund lämna din mätarställning och se din vattenförbrukning.

Vattentankar

Om det blir allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen kan kommunen placera ut vattentankar. Detta kallas för nödvatten. Läs mer via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?