bild på vatten i vattenglas

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Oavsett om du har kommunalt vatten eller dricksvatten från egen brunn är det viktigt att det har en bra kvalitet.

Kommunalt drickvatten

Här kan du läsa mer om kvaliteten på det kommunala dricksvattnet.

Eget dricksvatten

Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du har egen brunn.

Verksamheter med egen brunn

Här kan du läsa mer om vad som gäller om din förening eller verksamhet tar vatten från egen brunn.

Hållbar vattenanvändning

Här kan du läsa mer om hållbar vattenanvänding.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?