I de kommunala avloppsreningsverken tar vi hand om och renar avloppsvattnet från hushåll. Avlopp från industrier kan tas emot genom särskilda avtal. Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så handlägger vi din anmälan eller ansökan.

Avloppsvatten är orenat vatten som kommer från hushållens toalett, dusch, disk och tvätt. Det kan också vara avlopp från industrier, sjukhus, skolor med mera.

Om för höga halter av växtnäringsämnen hamnar i havet kan detta leda till övergödning och syrebrist. Du som är ansluten till kommunalt avlopp kan lita på att reningen fungerar bra i avloppsreningsverken. Om du däremot bor i ett område där det inte går att ansluta sig till kommunalt avlopp ansvarar du själv för att rena ditt avloppsvatten. Det kallas för rening av enskilda avlopp.

Eget avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns cirka 8000 hushåll med eget avlopp. Här får du information om kraven för enskilda avlopp och hur du ansöker om tillstånd.

Kommunalt avlopp

Hur renar kommunen VA-abonnenternas avlopp? Du kan hjälpa till så att reningen fungerar ännu bättre! Kommunen har elva reningsverk som hanterar avlopp från drygt 20.000 abonnenter, allt ifrån hushåll till stora livsmedelsindustrier.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll