Hållbar vattenanvändning

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det ofta för givet. Genom att vi alla hjälps åt så kan vi spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Varje dag. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Vi är många som delar på vattnet

Vattnet ska räcka till många; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När många använder mycket vatten samtidigt för att vattna planteringar och fylla pooler blir belastningen hög på våra vatten- och avloppssystem. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används, och då sjunker trycket i kranarna. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet klokt säkerställer vi försörjningen.

De vardagliga tipsen

Vi använder ungefär 140 liter vatten per person och dygn. Det allra mesta går åt till personlig hygien och toalettspolning. Bara en liten del (ca 10 liter) används till mat och dryck. Vilka är de stora vattenbovarna i din vardag?

Vi har samlat några vardagliga tips vad just du kan tänka på för att hjälpa till för att spara vatten:

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna och rakar dig
 • Duscha kort och smart
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner
 • Kallt vatten i kylen

Tips i trädgården - Försök undvika att vattna med dricksvatten

 • Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning.
 • Vattna mellan klockan 00-06. När du vattnar i sval jord så avdunstar mindre vatten än i varm jord på dagen.
 • Använd vattenkanna istället för vattenspridare så hamnar vattnet där det behövs mest.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Undvik att vattna gräsmattan. Gräs har ett kraftigt rotsystem och klarar torkan.

Nu räknas varje droppe - bevattningsförbud

Det finns inga generella restriktioner för hur du får använda det kommunala dricksvattnet. Ibland kan dock kommunen av olika anledningar gå ut med uppmaningar till abonnenterna att minska sin användning, exempelvis genom bevattningsförbud. Det är vanligast på försommaren när många hushåll börjar bevattna sin gräsmatta och fyller upp sina pooler.

Vattenfakta

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150-350 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Varje person använder cirka 140 liter vatten per dag.

Kristianstads kommun är medlem i nätverket Svenskt Vatten som arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Läs mer på deras webbplats via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?