Alla som har kommunalt vatten och avlopp får en vattenmätare uppsatt i fastigheten. Vattenmätaren mäter förbrukningen, som i sin tur är underlag för debitering.

Mätaren tillhandahålls och ägs av kommunen, men platsen för den måste förberedas av fastighetsägaren.

När vattenmätaren väl är på plats (se monteringsanvisning längre ned på sidan) så du betalar för din vattenförbrukning genom självavläsning. Det görs enklast genom att läsa av mätaren och registrera uppgiften genom e-tjänsterna som finns på "Mina sidor" för kommunens VA-abonnenter. Det som efterfrågas är siffrorna till vänster om ”m3” på vattenmätaren. Du behöver inte ange decimalerna.

Det finns två typer av vattenmätare i bruk hos abonnenterna, digitala och mekaniska. När vi byter ut gamla mätare eller sätter upp vattenmätare så är det den digitala modellen som används. Vattenmätaren får inte öppnas eller manipuleras. Den innehåller inga delar som kan servas av abonnenten själv.

Monteringsanvisning

Kommunen tillhandahåller vattenmätare och kopplar in den, men platsen och rörkopplingarna till mätaren måste förberedas av fastighetsägaren. Vi rekommenderar att en VVS-firma kontaktas. När platsen är ordnad kan du kontakta Abonnentservice för att boka tid för montering av vattenmätaren. Kontaktuppgifter:

044-13 66 00
Skicka e-post

Placerings- och monteringskrav

 • Frostfritt utrymme
  Fryser mätaren kan det leda till läckage, översvämning och andra negativa följder. Du kan även bli ersättningsskyldig för vattenmätaren och eventuell åtgång av dricksvatten. Mätare som av särskilda skäl måste placeras utomhus ska placeras i en avsedd mätarbrunn och isoleras.

 • Utrymmet
  Utrymmet som mätaren placeras i ska vara belyst och följa illustrationens angivna mått nedan. Golvbrunn är bra, men inget krav från kommunen.
  OBS! Om mätaren inte placeras i ett rum, utan i en mätarbrunn så måste den vara höjbar. Behöriga VVS-firmor har kunskap om sådana lösningar. Tänk på att locket måste vara av lättviktsmodell och isolerat mot kyla.
 • Konsollens utformning
  Konsollen (fästet för vattenmätaren) köps i bygghandel eller ordnas av behörig VVS-firma. Om ditt hus är en villa eller fritidsboende så ska den vara av standardmodell, 190 mm bred och utan backventil (som redan finns inbyggt i vattenmätaren). Mätaren måste placeras horisontellt och där rören ansluter till konsollen ska det monteras avstängningsventiler på vardera sida. Vid flerbostadshus kan andra mått och krav vara aktuella, kontakta VA-avdelningens VA-ingenjör genom kommunens växel, tfn: 044-13 50 00.

E-tjänster för VA-abonnenter

Privatkund, anmäl förbrukning och se användning

Här kan du som är privatabonnent lämna mätarställning, se din vattenförbrukning och ladda ned ägarskiftesblankett. Använd länken nedan för att komma till e-tjänsten.

Företagskund, anmäl förbrukning och se användning

Här kan du som är företagskund lämna din mätarställning och se din vattenförbrukning.

Vanliga frågor

Är det fel på min vattenmätare om det finns kondens på insidan av glaset?

Nej. Ibland bildas det kondens på glasets insida eftersom dricksvattnet kyler ned metallen och glaset, men det påverkar inte funktionen och behöver inte åtgärdas.

Jag har flera byggnader på tomten, vad gäller för vattenmätaren då?

För kommunens del räcker det med en vattenmätare. Om du hyr ut en bostad på din fastighet så är det upp till dig själv om du vill montera fler vattenmätare för att mäta exempelvis en hyresgästs vattenförbrukning. I så fall får du ombesörja de mätarna själv. Tänk på att om du ansluter fler hus/attefallshus/friggebodar etc. så ska det lämnas in en reviderad VA-anmälan där de nya anslutna husen framgår. Varje hus innebär en extra lägenhetsavgift

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?