Kommunen har tagit fram en vattentjänstplan som du som invånare nu kan lämna synpunkter på.

I maj 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över
kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6§ lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) (2006:412). Syftet var att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar, samt att öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses.

Utredningen resulterade i beslut i juni 2022 om ändringar av lagen om allmänna vattentjänster. En förändring är att varje kommun ska ha en beslutad vattentjänstplan.

Samråd

Samråd pågår mellan den 23 november 2023 och 8 januari 2024 där du kan ge dina synpunkter.

Vattentjänstplanen har beslutats av tekniska nämnden TN 2023-10-26 § 138 att skickas på remiss och samråd. Det sker genom att planen ställs ut 23 november – 8 januari 2024 i Rådhus Skånes foajé och det är även möjligt att se planen här på webbplatstsen.

Lämna i synpunkter

Du kan lämna in dina synpunkter på påföljande sätt:

  • Via e-post till va@kristianstad.se. Skriv "Synpunkter, vattentjänstplan" i ämnesraden. I meddelandefältet skriver du dina synpunkter och dina kontaktuppgifter.
  • Till Rådhus Skånes receptionen, i kuvert märkt ”Synpunkter, vattentjänstplan. ATT: VA-avdelningen”

Synpunkter som inkommer efter 8 januari 2024 kommer inte att beaktas. Efter utställningstiden ska utlåtanden om planen bemötas. Därefter tas beslut i tekniska nämnden, för att sedan anta planen i kommunfullmäktige.

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll