Innan kommunen tar nya vattentäkter i användning sker samråd med fastighetsägare och andra verksamheter som kan beröras av vattenuttaget i det aktuella området. Här hittar du material för de pågående samråden.

När kommunen ansöker om vattendom (hos mark- och miljödomstolen) ingår alltid att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Då ska kommunen samråda med fastighetsägare inom det område som bedöms påverkas av grundvattenuttaget. Det görs dels för att informera om planerna och dels att ge fastighetsägarna en möjlighet att ta upp synpunkter, ställa frågor, och bidra med eventuell värdefull information.

Pågående vattendomar

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll