Under Kristianstadsslätten finns en av norra Europas största grundvattentillgångar.

Grundvatten är vatten som finns långt ned i mark och berg. Vattnet är ofta av hög kvalitet och används därför ofta till dricksvatten. Fyra kommuner använder grundvattnet under Kristianstadsslätten till sitt dricksvatten:

  • Kristianstad
  • Hässleholm
  • Bromölla
  • Östra Göinge

Även stora industrier och lantbruk använder grundvattnet till livsmedelsframställning, kylning, djurhållning och bevattning. Jordbruksbevattningen är idag det största användningsområdet.

Grundvatten av hög kvalitet är en tillgång som måste vårdas. Det finns många aspekter att ta hänsyn till, som till exempel föroreningsrisker, saltvatteninträngningar, återbildning och så vidare. Det är mark- och miljödomstolen som avgör vem som får ta av grundvattentillgången, även för det kommunala behovet av dricksvatten. Kommunen är del i ett grundvattenråd, tillsammans med andra myndigheter, närliggande kommuner, industrier och intresseorganisationer, för att den livsviktiga resursen ska kunna säkras även för framtiden. Du kan läsa mer om grundvattenrådet via länken nedan.

MIKE SHE, en beräkningsmodell för grundvatten

För att kunna bedöma vilka uttag av grundvatten som Kristianstadsslätten mäktar med, måste man göra en så kallad vattenbalansberäkning. Det görs med en modell som heter MIKE SHE. Med den modellen är det möjligt att beräkna vattenbalansen för hela, eller delar av, Kristianstadsslätten. Man kan också jämföra olika scenarier som torrår, ökade uttag eller ett läge utan några grundvattenuttag alls. Det är den modell som Kristianstads kommun använder när vi blir tillfrågade av mark- och miljödomstolen rörande förfrågningar om stora grundvattenuttag inom kommungränsen. Det är viktigt att vattnet räcker till alla och att det inte förorenas av kemikalier eller saltvatten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?