Nödvatten, vattentankar

Om det blir allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen kan kommunen placera ut vattentankar. Detta kallas för nödvatten. Tankarna placeras ut på förutbestämda platser i områden där det är behov av vatten. Du måste själv ha med dig kärl för att ta hem vattnet.

Dricksvatten är ett av våra allra viktigaste livsmedel och kommunen ansvarar för att alla invånare har tillgång till dricksvatten, även om den ordinarie vattenförsörjningen inte fungerar.

Kommunen placerar ut vattentankar

Om en eller flera kommundelar blir utan vatten en längre tid än vad som är hanterbart  ställer kommunen ut vattentankar. Vatten placeras på förutbestämda platser i de områden där det finns behov. Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns.

Ta med egna kärl

Vattnet hämtar du i egna medhavda kärl. Det är bra om du redan idag funderar på om du har lämpliga kärl, som dunkar eller rena pet-flaskor, att hämta dricksvatten i.

Hur mycket vatten får jag?

Vid en vattenbristsituation kan det bli ransonering. Vattenbehovet beräknas till tre-fem liter per person och dygn enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Vem får vatten först?

De som är mest sårbara får vatten först, det gäller till exempel våra särskilda boenden, där gamla eller sjuka vårdas. Därefter kommer förutbestämda platser i varje drabbad kommundel att förses med vatten parallellt, så att inte en kommundel får vänta till sist.

Beroende på hur omfattande vattenstörningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan samtliga förutbestämda platser har fått tankar på plats.

Tips för att klara vattenbehovet

  • Använd vatten från till exempel en bäck, poolen, trädgårdstunnan, dammen eller havet för att spola på toaletten, diska och tvätta dig.
  • Om vattnet i kranen har blivit förorenat av bakterier kan du koka upp vattnet ordentligt och låta det svalna. Sedan kan du använda det i matlagning eller som dryck.
  • Om du har djur, till exempel hästar, kan du ta vatten från vattendrag. Kontakta också grannarna för att se om de har rent brunnsvatten. Kontrollera gärna förekomsten av vattendrag och grannar med brunnsvatten i förväg så du har en plan om det blir vattenbrist.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?