Hållbara vardagstips

Lån av inlines. Bild tagen på Fritidsbanken  på Utställningsvägen 18.

Klimat- och miljöfrågorna är komplexa och det kan vara svårt att veta vad du kan göra för att bidra. Här följer en guide med information och tips för en mer hållbar vardag.

Allt vi gör påverkar klimatet och miljön: vad vi äter, hur vi transporterar oss, vilken energi vi använder till våra bostäder, och så vidare. Genom att göra bra val idag ökar vi möjligheten att leva tryggt och hälsosamt även i framtiden.

Mat

Matproduktion har stor inverkan på klimat och miljö och står för cirka en fjärdedel av individers klimatpåverkan. För att äta mer hållbart så välj ekologiskt så ofta du kan, gärna efter säsong, och försök minimera ditt matsvinn.

Att äta mindre kött och mejeriprodukter och mer protein från växtriket är också bättre för klimat och hälsa. Äter du kött så välj kött från betesdjur.

Tips på länkar där du kan läsa mer om hållbar mat och om olika märkningar:

Transport

De mest hållbara färdsätten är att gå eller cykla. Om det gäller längre sträckor kan ofta elcykel, scooter eller kollektivtrafik vara ett gott alternativ. Om det verkligen finns behov av biltransport är en bra strategi att inte ta bilen på alla resor, att planera resorna så flera ärenden kan göras vid samma resa och du kan även testa att samåka med andra. Försök undvika flyg.

Tips på länkar där du kan läsa mer:

Bostaden

Det finns en del att göra och tänka på kring din bostad.

Energi

Uppvärmningssystemet är ofta det som kräver mest energi så se över isolering och tätning i fönster och dörrar. Välj prylar och apparater och med låg energiförbrukning och stäng av dem helt när de inte används. Se över hushållsel och välj gärna miljömärkt elavtal. Vid matlagning kan du göra storkok, så slipper spisen värmas upp flera gånger.

Vatten

Du kan minska vatten- och energiförbrukningen genom att skaffa snålspolande duschmunstycken och använda mindre varmvatten, samt att stänga kranen när du borstar tänder och tvålar in dig. I stället för att vänta på att dricksvattnet i kranen ska bli kallt, är en bra lösning att fylla en karaff eller flaska och sätta i kylen. På så vis kan mycket onödig användande minska. Det sätter också mindre tryck på reningsverken.

Avfall

Avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera och återvinna ditt avfall hjälper du till att skydda människors och djurs hälsa och spara på jordens resurser. Sorterat avfall kan bli nya produkter och när vi använder materialen flera gånger sparas både energi och naturtillgångar.

Det bästa är så klart om det inte blir något avfall alls. Genom att reparera och förlänga livslängden på saker du använder, istället för att slänga och återvinna, blir miljöpåverkan mindre. Om något inte längre passar eller behövs i ditt hem kan du skänka eller sälja det och bidra till återanvändning. Men saker som innehåller farliga ämnen ska så klart slängas, på rätt ställe.

Bild tagen på Möbellagret på Estrids väg 1.

Investeringar

Även när det kommer till dina investeringar finns det saker du kan tänka på för att ta hänsyn till klimat och miljö.

Konsumtion

Hur vi konsumerar har väldigt stor påverkan på miljö och klimat. Många effekter sker utanför Sveriges gränser. Innan du köper något kan du därför fundera på om du verkligen behöver produkten.

Ett alternativ kan vara att låna eller dela. Om du behöver en egen, kolla först om det finns begagnat. Om det inte finns och du måste köpa nytt, så välj produkter som producerats med lägre inverkan på klimat och miljö och människor.

Kunskap

Kunskap och information är viktigt, och det är kan vara kul att lära sig mer. Det finns mycket bra information att ta del av både i form av tidskrifter och böcker. Ett bra ställe att vända sig till är kommunens bibliotek, som både har utbud för läsning och även kompetent personal som kan guida och vägleda.

Med verktyg som Klimatkalkylatorn från WWF kan du få en beräkning på hur mycket växthusgaser du släpper ut på ett år och Klimatkompassen från Våra barns klimat ger dig en karta för familjens omställningsresa.

Organisering och politik

Många av de största utmaningarna och möjligheterna kring miljö och klimat ligger på systemnivå. Därför kan det finnas olika sätt att få bredare genomslag i samhället. Du kan genom att stötta eller gå med i föreningar och organisationer som kämpar för hållbarhet göra en insats. Ett annat alternativ är att engagera dig politiskt.

Du kan också kontakta företag, politiker och andra organisationer. Genom att ställa frågor och ha synpunkter kring deras hållbarhetsarbete kan du påverka dem. De flesta har kontaktuppgifter på sina webbsidor.

Vill du kontakta Kristianstads kommun kring hållbarhet kan du göra det genom vårt medborgarcenter eller skriva till politiken.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?