Lokala klimatkontrakt

Företag och organisationer i Kristianstad kan bidra till minskad klimatpåverkan genom lokala klimatkontrakt. Tillsammans skapar vi en arena för att öka takten i omställningen lokalt.

Vad är ett lokalt klimatkontrakt?

Respektive företag eller organisation fastslår sina egna åtagande och skriver under ett lokalt klimatkontrakt med Kristianstads kommun.

Undertecknande företag och organisationer får en plattform för kunskapsutbyte, samarbete och kompetensutveckling. Tillsammans skapar vi förändring för ett klimatneutralt Kristianstad.

Vem kan skriva ett lokalt klimatkontrakt?

Alla företag och organisationer med verksamhet i Kristianstads kommun som vill bidra till den lokala klimatomställningen och som uppfyller grundkriterierna kan skriva under ett lokalt klimatkontrakt.

Aktiva lokala klimatkontrakt

De fem första lokala klimatkontrakten tecknades i oktober 2023 och i december anslöt sig ytterligare sex företag. I mars 2024 skrev 11 nya företag under och nu finns det totalt 22 lokala klimatkontrakt mellan Kristianstads kommun och näringslivet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du är intresserad av att skriva ett lokalt klimatkontrakt. När din anmälan kommit in tar vi kontakt med dig.Skriv namnet på företaget eller organisationen
Instruktioner och mallar

Mer information om vad ett lokalt klimatkontrakt ska innehålla och vilka kriterier som gäller för att få skriva på hittar du här.

Kristianstads kommuns åtaganden

Kristianstads kommun har fyra åtaganden mot näringslivet i de lokala klimatkontrakten. Det innebär att båda förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta för att:

  1. Klimat- och hållbarhetsfrågor ska genomsyra hela kommunorganisationen; från vision och strategi till verksamhet och uppföljning.
  2. Pressa ner utsläppen av växthusgaser, möjliggöra fler cirkulära flöden, öka energi-
    effektiviteten samt öka produktionen av förnybar energi i kommunen.
  3. Öka andelen resor i kommunen som företas med gång, cykel eller kollektivtrafik och minska antalet bilresor.
  4. Främja nya lösningar och innovationer genom att efterfråga klimatsmarta och hållbara
    produkter och tjänster i upphandling.

Därför har vi lokala klimatkontrakt

Kristianstads kommun har antagit missionen ”Klimatneutrala Kristianstad 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Det innebär att varje kristianstadbo ska leva ett gott liv 2030 med hög livskvalitet och minimal klimatpåverkan inom planetens gränser.

För att lyckas behöver vi alla skyndsamt pressa ner utsläppen av växthusgaser och utveckla kommunen på ett sätt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart för nuvarande och kommande generationer. Satsningen är en del av Viable Cities där Kristianstad tillsammans med 22 andra kommuner ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär.

Genom lokala klimatkontrakt hoppas Kristianstads kommun synliggöra utmaningar och framsteg i kommunen för minskad klimatverkan. Vi skapar tillsammans en arena för samarbete för att öka takten i omställningen lokalt samt ge undertecknande organisationer en plattform för kunskapsutbyte, samarbete och kompetensutveckling. Alla företag och organisationer som skriver under ett lokalt klimatkontrakt är en nyckelaktör i Klimatneutrala Kristianstad 2030.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?