Illustration på blåmask

Upptäckarklubben är en klubb där barn och föräldrar tillsammans genomför spännande uppdrag inom natur och miljö och där varje genomfört uppdrag belönas med en rolig aktivitet.

I Upptäckarklubben är även förskolegrupper välkomna. Barnen i gruppen utför ett uppdrag med hjälp av personalen och sedan skickas allt gemensamt till oss. Resultaten skickas till Beata Svensson, Kristianstads kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen,
Beata Svensson, 291 80 Kristianstad.

Böcker och pedagogiska leksaker är belöningen för barnens/gruppens insatser.

Gå med i Upptäckarklubben

För att få vara med i klubben måste du klara ett litet uppdrag. Ibland följer du säkert med dina föräldrar till affären för att handla. Många av varorna i affären som mat eller tvättmedel har olika små märken på förpackningen. Många av de märkena (inte alla) betyder att varan är miljömärkt. Miljömärkning innebär att man värnar om miljön vid produktionen av de produkterna. Det är bra för naturen och för oss alla. Det finns olika miljömärkningar. De vanligaste i Sverige kan du se i dokumentet De vanligaste märken i Sverige - Upptäckarklubben.

Bakgrund

Begreppet Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom jordens bärkraft är begränsad finns det ramar för mänsklig verksamhet. Människan måste lära sig att hushålla med resurserna för att kunna bibehålla en god livsmiljö där ekosystemens produktionsförmåga vidmakthålls. Syftet med Upptäckarklubben är att förmedla information och väcka intresse för naturen och miljön, samt att sprida kunskap om hur mänskliga aktiviteter påverkar vår omgivning. Vi vill att tanken ”jag kan också göra något för miljön” skall blir ett självklart inslag i vardagen och samtidigt bidra till att väcka respekt och intresse för andra människor, levande organismer och hela den fysiska miljön! Upptäckarklubben som startades av Agenda 21 i Kristianstads kommun har fått sin 907:e medlem. Upptäckarklubben är en miljöklubb för yngre barn och vuxna i deras närhet. Den startades som ett projekt 2006 och delfinansierades i början av Skånes Miljöfond. Projekttiden är idag slut men klubben fortsätter att engagera både barn och vuxna.

Uppdragen

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?