Social hållbarhet

Bild tagen på Urbana hembygdsgården, Näsbychaussén 101.

I Kristianstad ska alla ha möjlighet att påverka sin livssituation och må bra i livets alla faser. Här finns information om hur vi arbetar för att skapa en trygg kommun och jämlika livsvillkor.

Pågående arbete

Kristianstad arbetar aktivt för att bidra till ett positivt samhällsklimat, med social trygghet och sammanhållning som drivkraft. Vi samverkar brett med många olika aktörer och arbetar också med riktade insatser mot exempelvis våra stadsdelar.

Social inkludering

I Kristianstad ska alla ha makt och inflytande över sin vardag. Vi har flera forum och handlingsplaner för att säkerställa att olika röster blir hörda.

Kristianstads kommun samverkar också med föreningar och ideella organisationer i den idéburna sektorn.

Folkhälsoarbete

Livsvillkoren i Kristianstad ser olika ut i olika områden och det påverkar invånarnas hälsa. Kristianstads kommun arbetar därför för att skapa mer jämlika livsvillkor och därmed en bättre folkhälsa.

Trygghet och brottsförebyggande

Trygghet är ett gemensamt ansvar för samhället och något vi skapar tillsammans. Kristianstads kommun samarbetar med polisen för minskad brottslighet och vi alla kan agera när vi ser eller upplever situationer som påverkar känslan av trygghet.

Rättvis handel

Kristianstad vill bidra till goda arbetsvillkor och rättvisa löner för alla människor, oavsett var på jorden de arbetar. Vi gör medvetna val för vad vi själva köper och vad som erbjuds till invånare och besökare.

Etiska och sociala hänsynstaganden finns med i Kristianstads kommuns upphandlingspolicy.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?