Bild till tävlingen Smart start.

Kan du ta dig till skolan på ett hållbart och aktivt sätt utan att använda till exempel bil eller elsparkcykel? Då kan du som går i eller är lärare för årskurs 4–6 vara med i tävlingen Smart start.

När är nästa tävlingsperiod?

15 april till 15 maj 2024.

Smart start är en tävling som syftar till att göra ett smart val på väg till skolan. Det blir bra både för klimatet, säkerheten och hälsan. Elever och lärare i årskurs 4–6 i en skola i Kristianstads kommun kan delta i tävlingen. Man kan tävla individuellt eller klassvis. Tävlingen går ut på att samla poäng genom att resa aktivt och hållbart till och från skolan.

Hur går tävlingen till?

Varje resa till och från skolan under tävlingsperioden som görs utan bil eller elsparkcykel ger poäng. Du kan samla max två poäng per skoldag och max 40 poäng under de fyra veckorna. Poäng kan enbart samlas på skoldagar.

Vilka får vara med?

Alla elever i årskurs 4–6 i någon av Kristianstads skolor får vara med. Deltagande i Smart start kan ske både individuellt och klassvis. I den klassvisa tävlingen ska även en lärare eller mentor delta.

Hur anmäler vi oss?

Du behöver inte anmäla dig eller klassen. Du håller själv koll på dina poäng och senast den 22 maj rapporterar du in resultatet.

Vilka färdmedel är godkända?

Alla sätt att ta sig till skolan förutom att åka bil och använda elsparkcykel ger poäng, det vill säga cykling, gång, skolskjuts, kollektivtrafik, kickbike, skateboard, inlines, rullskidor etc. Att färdas i ”miljöbil” ger inte poäng, eftersom ett huvudsyfte med tävlingen är att minska biltrafiken runt skolorna.

Vad kan vi vinna?

Alla elever som samlar ihop minst 30 poäng är med i utlottningen av fina priser.

De klasser som i genomsnitt samlar ihop minst 20 poäng per elev och lärare eller mentor är med i utlottning om att bli kommunens bästa klimatklass. Vinnarna uppmärksammas och firas.

Vad är syftet med Smart start?

Syftet med tävlingen är att stimulera elever och lärare att välja hållbara färdmedel till och från skolan. En tävling kan leda till positiva upplevelser och ett förändrat beteende även efter tävlingen.

Aktivt resande, det vill säga ett resande som omfattar fysisk aktivitet, är bra för hälsan och koncentrationsförmågan likväl som för miljön och klimatet. Ifall färre elever skjutsas med bil till skolan och färre lärare kör bil till skolan minskar halten av luftföroreningar på skolområdet och trafiksäkerheten ökar.

Tidigare vinnare

2023: Klass 5A på Kulltorpskolan, klass 4-6M på Sånnaskolan och klass 4A och 4B på Helgedalskolan.

2022: Klass 6 på Rinkaby skola och klass 5C på Lingenässkolan.

Rapportera poäng senast 22 maj

Tävlingen avslutas den 15 maj och du har en vecka på dig att fylla i formuläret nedan.

Rapportera in poäng senast den 22 maj klockan 23:00.
Jag har tävlat * (obligatorisk)
Jag har tävlat

Svara bara om du är mentor och lämnar in bidrag från hel klass.

Svara bara om du tävlat enskilt.

Svara bara om du tävlat enskilt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?