Klimat och miljö

Kristianstad har länge haft ett aktivt klimat- och miljöarbete. Vi har mycket att vara stolta över, men vi är inte färdiga ännu. Här finns information om hur vi arbetar för att skapa en välmående natur och ett klimatsmart samhälle där alla invånare trivs.

Pågående arbete

Kristianstad arbetar på flera fronter för att vi tillsammans ska minska klimat- och miljöpåverkan från kommunorganisationen, invånare och företag. Vi behöver också skapa beredskap och sätta in åtgärder för att hantera översvämningar och erosion.

Biologisk mångfald och naturvård

Kristianstad har en fantastisk natur och biosfärområdet Vattenriket är ett modellområde för hållbar utveckling. Vi arbetar på olika sätt för att bevara, utveckla och stödja landskapets värden.

Klimat- och miljöplan 2023-2027

Planen omfattar kommunens arbete med klimat och energi och sådana miljöområden som inte omfattas av andra styrdokument.

Hur mår miljön i Kristianstad?

Miljöbarometern

Med Miljöbarometern kan du följa hur miljön i Kristianstads kommun utvecklas. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller och symboler.

Klimatrapporter & miljömålsuppföljning

Kristianstad följer upp klimat- och miljöarbetet genom årliga uppföljningar eller större utvärderingar. De senaste samlas här.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?