Det finns speciella lagar och regler för att transportera avfall. De gäller oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här finns information om vad som gäller och vart du kan vända dig för en transportör eller för att söka tillstånd.

Får jag köra avfallet själv?

Du får själv köra eget icke-farligt avfall, utom hushållsavfall, upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

För egen transport av farligt avfall, inklusive el-avfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. För mindre mängder farligt avfall, som hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos länsstyrelsen.

Om du anlitar någon annan för att transportera bort ditt avfall (utom hushållsavfall) måste den ha tillstånd från länsstyrelsen.

Hushållsavfall

Hushållsavfallet i din verksamhet är det avfall kommer från människor som befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från personalmatsalar, restauranger eller toaletter. Även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum räknas som hushållsavfall.

Hushållsavfall ska transporteras bort av kommunen. Avfallet får därför bara transporteras av de entreprenörer som Renhållningen Kristianstad anlitar. Du beställer hämtning av hushållsavfall via Renhållningen Kristianstad.

Företagets avfall

Om du är företagare ansvarar du för ditt avfall. Här hittar du information om vad som gäller för företagets avfallshantering, återvinning och källsortering.

Farligt avfall

Du måste följa särskilda regler för farligt avfall, inklusive el-avfall. För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel vid transport av avfall som innehåller asbest.

Du måste upprätta så kallade transportdokument för allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör. Transportören du anlitar brukar kunna ge råd om hur transportdokumenten ska se ut.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?