E-cigaretter

Innan du startar försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, ska du anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Information om nya regler för e-cigaretter och e-vätskor som innehåller nikotin

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya regler för försäljning av e-cigaretter och e-västskor som innehåller nikotin. Det gäller produkter som innehåller nikotin över en viss halt och klassificeras som akut toxiska i farokategori 1,2 eller 3 och har märkning med dödskallesymbolen. 

Den som säljer dessa produkter måste ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter hos Länsstyrelsen Skåne. Tillståndet varar i höst 5 år och måste förlängas när det har gått ut. Ansökan görs digitalt via Länsstyrelsen Skånes hemsida, se länk under Relaterad Information. 

Dödskallesymbol för giftiga kemikalier
Dödskallesymbol för
giftiga kemikalier

Anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Innan du startar försäljning e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen samt bifoga ett egenkontrollprogram.

Du kan göra anmälan via vår e-tjänst som du loggar in i med ditt Bank-Id  eller via blanketten som finns under Relaterad Information.  Tänk på att du samtidigt kan ansöka om tobakstillstånd och anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

Avgifter för anmälan och tillsyn

Det kostar pengar att sälja tobak- och nikotinprodukter. Du betalar en avgift för tillsyn och administration av din försäljning. Läs mer om avgifter för tobak- och nikotinprodukter.

Regler och krav

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ställer vissa krav på dig som ska sälja e-cigaretter  och påfyllningsbehållare. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogrammen som du hittar under Relaterad Information. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

Åldersgräns

  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Samtliga förpackningar av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta e-cigaretter och påfyllningsbehållare, till exempel utländska varningstexter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länkar finns under Relaterad Information.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts. 

Ska du sluta sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

När din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta tobaksfria nikotinprodukter, ska du anmäla detta, använd gärna e-tjänsten om upphörande av verksamhet. I samma e-tjänst kan du också anmäla upphörande av livsmedel, serverings- eller tobakstillstånd, försäljning av folköl och e-cigaretter, samt dricksvattenanläggning och köldmedia.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.