Den som vill sälja tobak ska ansöka om ett tillstånd för det. För att få tillstånd krävs det att du uppfyller lagens krav på ekonomisk och personlig skötsamhet.

Lagen om tobak och liknande produkter

Lagen om tobak och liknande produkter gäller från den 1 juli 2019. Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär bland annat att:

  • Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Det ställs krav på dig som handlare för att tillstånd ska beviljas.
  • Samma krav som tidigare gäller för kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.
  • Tillsynen i butiker kommer att utföras av kommunen och polisen och metoden kontrollköp finns kvar.
  • Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, för det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

Ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning

Fyll i e-tjänsten eller blanketten Tobak: Tillstånd försäljning, ansökan. Se checklistan under relaterad information för vilka handlingar som du måste bifoga din ansökan. Om du också vill anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter kan du ange det i din ansökan. Se i checklistan vilka handlingar som kan behövas.

Handläggningstid

Normal handläggningstid är 6-8 veckor, från att ansökan är komplett. I handläggningstiden ingår den tid som våra remissinstanser (Skatteverket, Kronofogden, polisen med flera) behöver för att besvara remisserna. Du kan påverka handläggningstiden genom att komma in med en komplett ansökan.

Anmäl ändringar

Om verksamheten ska byta lokal ska det göras en ny ansökan för tillstånd.

Upphörande av verksamhet

Om du inte längre ska sälja tobak, måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn

Kommunen får ta ut avgifter som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan och anmälningar samt tillsyn av den som har tillstånd till tobaksförsäljning, taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Observera att ansökningsavgiften för tobakstillstånd tas ut även om tillståndet inte beviljas. Läs mer om avgifter via länken nedan.

Regler för tobaksförsäljning

I lagen om tobak och liknande produkter finns det regler som du som verksamhetsutövare måste följa för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning. För mer information om tobaksförsäljning läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler tobaksförsäljning ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas, det hittar du via länken nedan.

Åldersgräns

  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av tobak

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Från den 21 maj 2020 ska alla cigaretter och rulltobak som säljs ha spårbarhets- och säkerhetsmärkning. För övriga tobaksvaror som omfattas av reglerna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning från och med 20 maj 2024 kommer övergångsreglerna att gälla fram till den 20 maj 2026.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?