Folköl

Vill du börja sälja folköl? Då ska du anmäla det till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen senast när verksamheten startar.

För att sälja folköl krävs att du har matservering eller säljer matvaror
För att sälja folköl krävs att du har matservering eller säljer matvaror

För att få sälja folköl krävs att du har en registrerad livsmedelsverksamhet. Du ska antingen servera mat eller sälja matvaror med ett varierat utbud. Med folköl menas att alkoholhalten i ölen ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare. Om du slutar att sälja folköl ska du meddela miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Har du redan ett serveringstillstånd för starkare drycker? Då behöver du inte anmäla folkölsförsäljning. 

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du information på andra språk, broschyrer och kunskapstester, samt dekaler om åldersgräns.

Avgifter

Det kostar pengar att sälja eller servera folköl. Du betalar en avgift för tillsyn och administration av registret.

Handläggning av anmälan: 1270 kr
Tillsyn: 1270 kr per timme

Egenkontroll

Egenkontroll betyder att du som verksamhetsutövare ansvarar för att lagen följs. Bland annat ska all personal känna till och följa reglerna för försäljning av folköl. På ditt försäljningsställe ska det finnas ett egenkontrollprogram. Använd gärna mallen för egenkontrollprogram som du hittar under Relaterad information på sidan. På folkhälsomyndighetens hemsida finns mallar för egenkontrollprogram på andra språk.

Försäljningsregler för folköl

18 års gräns för köp av folköl
Dekaler för åldersgräns kan beställas på Folkhälsomyndighetens hemsida
  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja folköl om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga efter legitimation om du är tveksam.
  • Det bör finnas en tydlig skylt eller information om åldersgräns vid kassan och där folköl förvaras.
  • Du ska ha ett egenkontrollprogram tillgängligt i försäljningslokalen. Det är viktigt med noggrann egenkontroll, så att verksamheten följer de regler som finns.
  • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. Om du har en butik ska den ha ett brett sortiment av matvaror. Till exempel konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det behöver vara ett flertal av varje varutyp. Det räcker inte med enstaka varor.  Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får bara sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.
  • Marknadsföring och reklam av folköl får inte uppmana till att dricka folköl. Reklamen får inte heller vara påträngande.

Tillsyn

Kommunen genomför tillsyn på försäljningsställen av folköl. Syftet med tillsynsbesöket är att:

  • informera om de regler som gäller vid försäljning,
  • kontrollera att reglerna följs och
  • stödja verksamheten att klara de krav som ställs i lagen.

Ska du sluta sälja folköl?

När du säljer din verksamhet, eller om den ska upphöra av annan anledning, ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan avanmäla verksamheten via e-tjänsten som du hittar under Relaterad Information på sidan. I samma e-tjänst kan du också anmäla upphörande av livsmedel, tobakstillstånd, försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, samt dricksvattenanläggning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.