Kristianstads gågator

I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Här kan du läsa vilka regler som gäller på gågatorna och hur det fungerar med pollarna.

På gågatorna är du välkommen till fots och på cykel. Alla fordon - inklusive cyklister - har väjningsplikt gentemot gående.

Regler för motordrivna fordon

 • Man får inte föra fordonet på gågatorna i annat syfte än att korsa dem.
  Undantag:
  • Varuleveranser till butiker, godstransporter, eller boendetransporter - men endast mellan kl. 05.00 - 11.30.
  • Torghandlare får köra in fordon för av-/pålastning av torgvaror. Läs mer om torghandel via länken nedan.
  • Sjuktransporter, serviceresor, samt körväg till gårdsparkeringar eller garage.
 • Fordonet får inte parkeras.
  Undantag:
  • Tillfällig dispens kan sökas för fordon som används för skyddsarbeten på hus, flyttbilar, eller liknande motiv (se tabell nedan).
 • Fordonsförare har alltid väjningsplikt gentemot gående.

Pollare kring gågatorna

Obehörig trafik har under en längre tid varit ett problem på Kristianstads gågator. De innebär obehag för gående och en ökad risk för olyckor. Därför finns pollare (låga stolpar) runt gågatorna som ska hindra obehörig trafik. Grundregeln är fortsatt att man inte får köra in på gågatorna med motorfordon, men att vissa motortrafikanter är undantagna och är behöriga att göra så. Ett antal pollare är höj- och sänkbara och är programmerade så att infarterna är öppna under gågatornas varutransporttider, det vill säga kl. 05.00 – 11.30. På andra tider kan behöriga fordon köra in genom att sänka pollarna med hjälp av sin mobiltelefon. Vid utfart sänks pollarna automatiskt. Det finns både löpande och tidsbegränsade alternativ för dispens att köra in på gågatorna – beroende på vilken typ av behörig trafik det är. Bland de tidsbegränsade dispenserna finns olika tidsalternativ – från engångsdispenser till årsvis behörighet.

Bild på pollare på Östra Boulevarden i Kristianstad

Pollare på Östra Boulevarden

Vilka är behöriga att köra på gågatorna och hur ansöker man?

Det beror på vilken typ av behörig motortrafikant man är – se tabell nedan. Behörighet att sänka pollarna och dispens att köra på gågatorna kan sökas genom e-tjänsten via länken nedan.

Ansökningarna hanteras inom fem arbetsdagar

Vid missbruk, exempelvis att en behörig trafikant öppnar för andra att köra in på gågatorna, kan behörigheten dras in.

Sänkning av pollare

Behöriga motortrafiktyper

Tider

Så får man behörighet att sänka pollarna och dispens att köra på gågatorna

Akut ärende

Ex. Förhindra allvarlig skada på person eller egendom, transport till förlossning etc.

Omedelbart

Kontakta räddningstjänsten på telefonnummer: 044-20 04 00.

Blåljus

24 timmar

Ansökan behövs ej. Styrning sker via RAKEL.

Flyttbil/bostadsflytt

Vid behov

Endast tillfälligt, max 1 dag. Använd e-tjänst ovan.

Företags/butiksflytt

Vid behov

Endast tillfälligt, max 5 dag. Använd e-tjänst ovan.

Foodtruck/matvagn

Försäljningstider enligt avtal.

Använd e-tjänst ovan.

Innehavare av garageplats eller gårdsparkering.

24 timmar

Bifoga giltigt hyreskontrakt för P-plats eller garage. Använd e-tjänst ovan.

Sjuktransporter, bårtaxi, serviceresor & färdtjänst.

24 timmar

Bifoga registreringsbevis för taxi och avtal med Skånetrafiken. Använd e-tjänst ovan.

Service- och
reparatörsbilar

Vid behov

Vid bygge, renovering eller löpande service-kontrakt ansöker du i förväg genom e-tjänst ovan.

Akut? Kontakta fastighetsägaren som sänker pollaren åt er.

Torghandlare

1 h före/efter avtalad försäljningstid.

Använd e-tjänst ovan.

Varuleveranser

Kl. 05.00–11.30

Ansökan behövs ej. Pollarna är nedfällda de aktuella tiderna. Dispens för andra tider ges ej – vi hänvisar till lastzoner.

Värdetransporter

Bankens öppettider

Använd e-tjänst ovan.

Vanliga frågor

Varför visas min hemadress när jag ansöker att sänka pollare till ett företag?

Eftersom inloggning till våra e-tjänster sker via Bank-ID kommer folkbokföringsadressen upp automatiskt, men den knyts inte till nyttoparkeringstillståndet på annat sätt än din legitimering vid ansökan.

Får man cykla på gågatorna?

Ja, man får cykla på gågatorna i Kristianstad. Tänk på att cykeln ska framföras i gångfart och att cyklar har väjningsplikt gentemot gående.

Får man parkera på gågatorna om man har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Ja, fast endast mellan kl. 05 - 11.30 och uppställningstiden får inte överstiga 3 h.

Vad gäller för taxibilar?

Om taxin kör en så kallad sjukresa eller färdtjänstresa så är det ok. Vid en "vanlig" körning får taxi inte köra in på gågatorna.

Vad innebär godstransport och var går gränsen?

En godstransport är när man transporterar skrymmande varor, som exempelvis ett flyttlass, eller ett enstaka lite större objekt, som en soffa eller ett kylskåp. Matkassar eller upphämtning av en take-away-maträtt är inte att anse som skrymmande gods.

För sådan logistik hänvisar vi till de närliggande lastzonerna eller parkeringarna, exempelvis på Vallgatorna eller Tivoligatan.

Måste man reglera gågatorna så strängt?

Vi har provat olika skyltningar för gågatorna. Den måste vara grund för att väghållaren (kommunen) och ordningsmakten (polisen) ska kunna bevaka och beivra överträdelser – men samtidigt ge flexibilitet för dem som rör sig där. Många funktioner ska samsas på Kristianstads gågator. Där finns gående, cyklister, butiker, boende, garageplatser, uteserveringar, varuleveranser etc., vilket gör att det är ganska många funktioner som ska möjliggöras genom skyltarna.

För att det ska vara fullt möjligt behövs en skyltning som inte reglerar mer än nödvändigt – men då krävs att bilisterna visar stor hänsyn. Dels för hastigheter, men också om man överhuvudtaget får - eller bör - framföra sitt fordon där. Den hänsynen har minskat så mycket att vi inte anser oss ha något annat val än att strama upp skyltningen – med följd att flexibiliteten för de många behoven blir lägre. Hade det endast varit en form av överträdelse så hade lösningen varit enklare, men tyvärr är överträdelserna många och olika.

Vad räknas som akuta ärenden?

Till akuta ärenden räknas det som riskerar att orsaka personskada, stor skada på bostad eller fastighet.

För livshotande, ring 112.

Vad räknas som värdetransport?

Värdetransport räknas företag som erbjuder värdetransporttjänster dvs kontanthantering mellan kassa och bank.

Pollare i centrala Kristianstad

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?