Våra företagslotsar hjälper er företagare att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver av kommunen.

Mikael Persson och Ulrika Fasth är företagslotsar på Kristianstads kommun.

Behöver du få tag på någon i kommunen i ett ärende, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Eller har du som företagare en fråga som berör kommunen? Du kan antingen ringa till medborgarcenter eller kontakta någon av våra företagslotsar. Du hittar deras uppgifter under kontakt.

Oavsett vad ditt ärende gäller kan du alltid kontakta oss. Målet är att göra det enkelt att vara företagare i vår kommun.

Företagslots

Här fyller du i dina uppgifter.


Förklara kortfattat vad din sak gäller

Jag vill starta ett eget företag. Hur ska jag bära mig åt?

Du får information om vad det innebär att starta eget företag på Verksamt som är är ett samarbete mellan Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen. Se deras webbplats:

Behöver jag kommunens tillstånd för att starta verksamhet?

Att starta ett företag är i sig inget du behöver meddela eller få tillstånd av kommunen för att göra. Däremot behöver du anmäla till kommunen om du startar vissa typer av företag, så som livsmedelsverksamhet eller verksamhet där det finns någon form av sprängmedel och miljöfarliga eller giftiga ämnen – till exempel en bilverkstad eller verksamhet där du behöver använda bekämpningsmedel. För att servera alkoholhaltiga drycker behöver du ett serveringstillstånd. En del verksamheter behöver du inte tillstånd för, men kontrolleras av miljö- eller hälsoskyddsinspektör då och då. Det kan vara exempelvis om du startar en frisersalong (där jobbar man med kemikalier vid hårfärgning vilket exempelvis ställer vissa krav på ventilationen) eller ett gym (vissa hygienkrav behöver upprätthållas).

Här kan du kolla lite mer om verksamheter där du behöver tillstånd eller registrera dig hos kommunen:

Om jag vill starta restaurang eller café, vad behöver jag tänka på?

Ska du starta en livsmedelsverksamhet behöver du registrera detta hos kommunen så att en livsmedelsinspektör kan göra ett besök. Registreringen behöver ske minst två veckor innan verksamheten startar. Här kan du läsa lite mer om vad som gäller för att starta livsmedelsverksamhet:

Tänk också på att du kan behöva ett bygglov ifall det inte varit liknande verksamhet i lokalerna tidigare. Är du osäker, kontakta bygglovsavdelningen.

Jag vill sälja mat från en foodtruck. Vilka tillstånd behöver jag?

För att sälja mat från en foodtruck behöver du göra en anmälan av livsmedelsverksamhet hos kommunen (se vad som gäller för livsmedelsverksamhet i frågan ovan). När du sett ut vilken plats du vill ställa din vagn på gäller det att veta vem som äger marken. Är du osäker kan du få hjälp att reda ut vem som är markägare av kommunen. Ägs marken av kommunen ska du skicka in en ansökan om att få ställa din matvagn på platsen till kommunen. När denna ansökan är godkänd behöver du också skaffa ett polistillstånd för användande av offentlig plats. Du kan hitta både kartor, ansökningsblanketter och information här:

Om matvagnen inte flyttas räknas den som en byggnad enligt plan- och bygglagstiftningens definition och då behöver du ett bygglov.

Var får jag reda på vad det finns för lediga lokaler eller ledig mark att bygga på i Kristianstads kommun?

Du hittar ledig mark samt många av de lokaler som finns lediga i Kristianstads kommun, såväl kommunens lokaler som privata fastighetsägares lokaler, via denna länk:

Kristianstads kommun har lokaler för verksamheter. Undrar du något angående en lokal i som kommunen äger kan du kontakta förvaltaren för kommunens kommersiella lokaler, Torbjörn Friberger på e-post torbjorn.friberger@kristianstad.se eller telefon 044 - 13 27 94.

Om du har frågor om kommunens verksamhetsmark kan du kontakta Marie Thiman, mark och exploateringsenhetet, marie.thiman@kristianstad.se eller telefon 044-13 51 68.

Behöver jag bygglov när jag startar verksamhet i en lokal?

Det beror på vad lokalen användes till innan och om hur mycket lokalen behöver ändras. Bygglov krävs om man ändrar verksamhet i en lokal, exempelvis är en kontorslokal kanske inte anpassad för att vara ett café. Ombyggnad eller ändring som påverkar brandskydd, bärande konstruktion eller installationer av till exempel fettavskiljare kräver en anmälan till byggnadsnämnden. Nybyggnad, tillbyggnad och inrättande av nya lokaler för handel eller industriverksamhet kräver bygglov.

Det behövs också bygglov för att få sätta upp skyltar i områden med detaljplan.

Är du osäker, kontakta bygglovsavdelningen och fråga. Här kan du läsa lite mer om vad som gäller för bygglov:

Kan jag få bidrag från kommunen till mitt företag?

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?