Avgifter för enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur stor avgiften är beror på hur stor avloppsanläggningen ska vara och om den ska rena toalettvatten eller bara avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Avgiften beräknas från timtaxan som beslutats av kommunfullmäktige. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje år besluta om att höja timavgiften utifrån en indexreglering enligt konsumentprisindex (KPI). Från 2024 är timataxan 990 kronor.

 

Avgift beräknad utifrån timtaxan

Ärende, typ av anläggning

Taxa

Belopp

Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett

Fast avgift baserad på 5 timmars handläggningstid

4950 kr

Ändring av avloppsanordning

Fast avgift baserad på 2 timmars handläggningstid

1980 kr

Avloppsanordning utan vattentoalett för enskilt hushåll

Fast avgift baserad på 2 timmars handläggningstid

1980 kr

Avloppsanordning utan vattentoalett i andra fall, inklusive behandling av dagvatten

Avgift per arbetstimme i ärendet

990 kr per timme

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Avgift per arbetstimme i ärendet

990 kr per timme

Förmultningstoalett eller annat slag av toalett än vattentoalett

Avgift per arbetstimme i ärendet

990 kr per timme

Gemensam avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter

Fast avgift baserad på 9 timmars handläggningstid

8910 kr

Gemensam avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter

Avgift per arbetstimme i ärendet

990 kr per timme

Tillsyn

Avgift per arbetstimme i ärendet

990 kr per timme

Handläggning av miljösanktionsavgift

Fast avgift baserad på 1 timmes handläggningstid

990 kr

Längre tömningsintervall för slamavskiljare

Fast avgift baserad på 0,5 timmes handläggningstid

495 kr

Eget omhändertagande av toalettavfall och slam

Avgift per arbetstimme i ärendet

990 kr

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll