Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns cirka 8000 hushåll med eget avlopp. Här får du information om kraven för enskilda avlopp och hur du ansöker om tillstånd.

Ansökningsblanketter avlopp

Ansöka om tillstånd för enskilt avlopp

Innan du anlägger ett enskilt avlopp behöver du planera och göra en ansökan/anmälan. Här får du mer information om hur du ska gå tillväga.

Avgifter för enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras.

Krav på rening

Det är olika krav på rening beroende på om din fastighet ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå.

Tomtens förutsättningar

Olika tomter har olika förutsättningar för anläggning av enskilt avlopp. Här får du mer information om vad som gäller med skyddsavstånd och markens egenskaper.

Reningstekniker

Det finns flera olika tekniker för reningsanläggningar som är lämpliga för ett enskilt avlopp. Här får du mer information om vilka möjligheter som finns.

Avfall och återvinning - slam och latrin

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?