Fritidsverksamheten inom Funktionsstöd arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS.

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten skapar och genomför aktiviteter baserat på målgruppens önskemål i samarbete och samverkan med de lokala studieförbund och föreningar som gjort sig tillgängliga för vår målgrupp.

Målgruppens önskemål förmedlas dels i:

  • PTF (personalträff avseende fritid), som består av valda representanter från personalgruppen i våra särskilda boendeenheter samt personal från Fritidsverksamheten. Här finns även representant från FUB:s styrelse.
  • Fritidsrådet, som består av valda och fritidsintresserade personer med eget LSS-beslut. Rådet leds av personal från Fritidsverksamheten.

Du kan ta del av Fritidsverksamhetens aktiviteter i tidningen Fritidsnytt som publiceras 3 gånger om året. Du är välkommen att ta en tidning hos våra dagliga verksamheter i kommunen eller på funktionsstöds kontor på Västra storgatan 51 D.

Fritidsnytt finns även på några av våra mötesplatser, bland annat Café Barbacka, mötesplatsen Odal och Skulptören.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?