Fritidsverksamheten, socialpsykiatri

Kristianstads kommun kan erbjuda en rad fritidsaktiviteter för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Fritidsverksamheten ansvarar för en aktiv fritid

Vi verkar för att människor med psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet och förutsättningar till en innehållsrik och stimulerande fritid. För att delta i våra aktiviteter krävs biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Fritidsverksamheten skapar och genomför aktiviteter baserat på målgruppens önskemål. Du hittar programmet längre ner.

PTF (Personal/Träff/Fritid), som består av valda representanter från de olika enheterna i socialpsykiatrins verksamhet. Fritidsrådet, består av brukare som träffas 3 gånger per år för att påverka Fritidsaktiviteterna i häftet.

Exempel på aktiviteter som sker varje vecka

Plats

Dag

Mötesplatsen Café Odal

Tisdagar kl. 16:15-19:00

Diskussionsgrupp (se program via länken nedan)


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?