Afasifyrens studiecirklar har som syfte att ge förbättrad kommunikation, ökad aktivitet, ökat självförtroende och engagemang för personen med afasi.

I våra studiecirklar samverkar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Här är vårt utbud just nu:

Anhörigutbildning

Studiecirkeln leds av medlemmar i Afasiföreningen med lång erfarenhet av att vara anhörig till person med afasi. Medverkar gör också logoped och arbetsterapeut på Afasifyren. Programmet utformas i dialog med de deltagande anhöriga.

Exempel på innehåll:

  • Presentation av mig och min situation
  • Kommunikation – föreläsning och träning i hur vi får ett bra samtal och vilka hjälpmedel som finns
  • Att vara anhörig – ta hand om sig själv, krav och roller
  • Livet med afasi – föreläsning av person med afasi
  • Vad är afasi? Hur funkar hjärnan? Vad mer påverkas?
  • Vart vänder man sig? 
  • Diskussion med andra i samma situation

Bokcirkel

Bokcirkel

Det finns flera bokcirklar varje vecka.
Vi läser romaner, deckare och gamla klassiker. Böckerna är skrivna på lättläst.
Deltagarna i gruppen turas om att läsa högt efter sin förmåga.
Sedan diskuterar vi det vi läst. 
Vid varje lästillfälle repeterar vi det vi har läst tidigare.

Kommunikation

Vi har grupper för dig som har mycket svårt att kommunicera.
Vi sitter i små grupper och "samtalar".
Var och en får pröva olika sätt att uttrycka sig.

Parutbildning

Afasifyren erbjuder anhöriga till personer med afasi träning i stödjande kommunikation.
Tillsammans tränar paret på att samtala genom att rita, göra gester, skriva stödord och hitta ledtrådar i sin omgivning.
Personal på Afasifyren är modeller för hur samtalet kan genomföras och ger tips i träningssituationen.

Skrivarcirkel

Att skriva är roligt, men kan vara svårt vid afasi. Vi skriver efter egen förmåga och använder metoder och datorstöd som gör skrivandet enklare.
Skrivarcirkeln passar den som kan stava och skriva ganska väl, men som vill träna på att skriva berättelser.  

Temacirkel

För att prata med andra behöver man något att prata om.
Varje termin försöker vi erbjuda studiecirklar i ett intressant ämne.
Gruppen väljer själv vad vi ska prata om.
Vi läser texter, tittar på filmklipp och bilder.
Deltagarna berättar det de vet.
Sedan diskuterar vi det vi sett, läst och hört.
Vi delar med oss av våra åsikter. 
Vi har läst om vikingar, design, TV och radios historia, 1900-talets historia, skolan förr och nu, svenska mord och flera andra ämnen.

Tidningsläsning

Tidningsläsning

Vi läser tidningen varje dag.
Vi läser Kristianstadsbladet, 8sidor och Metro.
Alla som vill, läser en artikel. 
Vi diskuterar det vi läst. 
Svåra ord förklaras.
Då blir det lättare att följa nyheter på TV och i tidningar. 
Det blir lättare att delta i samtal om aktuella händelser.

Tillfälliga cirklar

På Afasifyren hålls också tillfälliga studiecirklar om intresse finns. Man kan anmäla sig till dessa, utöver sitt schema på Afasifyren.
Cirklarna kan handla om musik, målning, engelska eller något annat intressant ämne.

Hjälpte informationen på sidan dig?