Afasifyren är en dagverksamhet för dig som har afasi, är anhörig eller som vill veta mer. Här får du som fått afasi träna kommunikation tillsammans med andra människor i en trygg och tillåtande miljö. Det är viktigt för att minska de sociala konsekvenserna och den isolering som kan komma med afasin.

Organisation

Dagverksamheten på Afasifyren är organiserad inom funktionsstöd, på omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun. Vår verksamhet är unik, genom att den drivs i samverkan med Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd.

Ungefär 35 personer med afasi kommer varje vecka till Afasifyren.
Varje person skräddarsyr sin vistelse här.

 • Afasifyren erbjuder studiecirklar för att stimulera den kommunikativa och språkliga förmågan.
 • Vi erbjuder också läs- och skrivträning på dator och träning i dagliga aktiviteter.
 • Närstående kan också vända sig till Afasifyren.
 • Vi tar emot studiebesök och bedriver undervisning kring afasi.

Vår idé

Afasifyren arbetar för att minska hinder för kommunikation mellan människor

 • Vi vill göra det möjligt att vara delaktig
 • Alla ska ha möjlighet att uttrycka tankar, åsikter och visa vad man kan
 • Alla ska få möjlighet att ta del av information och kunskap
 • Språket kan kompletteras med gester, stödord, skisser, bilder, kartor, kalender eller genom att rita. Då kan du nå ut med vad du vill säga. Det går också att tolka vad någon annan säger.
 • En person med afasi behöver träffa människor att prata med.
 • Afasifyren är också till för anhöriga. Vi utbildar och ger möjlighet att träffa andra i samma situation.

Vi vill också inspirera andra kommuner, regioner och föreningar att skapa liknande verksamheter för personer med afasi och deras anhöriga. Välkomna att höra av er

 • Boka ett studiebesök hos oss
 • Vi håller föreläsningar om afasi
 • Vi ger handledning till personal och anhöriga
 • Vi utbildar personal, studerande och andra intresserade

Vad är afasi?

Afasi är en störning i språklig förmåga

Om man har fått afasi kan man ha svårt att:

 • Förstå vad andra säger
 • Tala
 • Läsa och förstå text
 • Hitta rätt ord

Hur får man afasi?

Afasi beror alltid på en skada i hjärnan. Skadan kan bero på:

 • Stroke – en propp eller blödning i hjärnan
 • En skallskada – trafikolycka, fallolycka, misshandel
 • En sjukdom i hjärnan – tumör eller infektion

Varje år får ungefär 12 000 personer i Sverige afasi.

Hur märks afasin?

När man har afasi kan det vara svårt att:

 • Föra vardagliga samtal.
  Man kan kanske bara säga ja och nej.
  Talet kan bli långsamt och det kan vara svårt att få fram orden.
  Orden kan bli fel – man säger gaffel när man menar kniv.
  Det blir lätt missförstånd om förståelsen för språk är nedsatt.
 • Använda telefon
  Det påverkar saker som att ändra tid hos tandläkaren – eller att hålla kontakt med släkt och vänner.
 • Se på TV och lyssna på radio
  Det gör det svårt att följa med i aktuella ämnen – eller att se en film på ett annat språk.
 • Att fatta egna beslut om
  • vilka man vill träffa
  • sin ekonomi
  • sitt boende
  • sitt testamente
 • Umgås med släkt och vänner

Följder

Det är lätt att andra fattar beslut åt personen med afasi.
Man har svårt att föra fram sina åsikter.
Man kanske undviker att träffa andra och blir isolerad.
Det leder till att den språkliga förmågan blir sämre.

Praktiska råd till personer som finns i närheten

Du som inte har afasi måste ta ett större ansvar för att samtalet ska bli lyckat!

 • Låtsas aldrig att du förstår – det leder bara till fler missförstånd
 • Ta dig tid att samtala – lyssna och återkoppla
 • Använd penna och papper för att skriva ner stödord eller rita, för att göra samtalet tydligt
 • Kartor och almanackor är stöd i samtal
 • Använd mimik och tydliga gester som stöd för ditt tal
 • Tala om en sak i taget
 • Tala långsamt och tydligt
 • Var försiktig med att rätta eller fylla i. För en del personer är det till hjälp, men andra blir störda. Fråga vilket som är bäst.

Jag har afasi

Kerstin är en av alla dem som har afasi. Hon fick sin skada som 30-åring. Du kan träffa henne på Afasifyren. Här berättar hon lite mer om sig själv.

Hej!

Jag heter Kerstin Mårtensson. Jag är född 1961.

Hösten 1991 råkade jag ut för en trafikolycka. Jag cyklade och blev påkörd av en bil. Jag fick en hjärnskada och afasi som följd.

Tidigare arbetade jag som intensiv- och narkossköterska i Lund. Eftersom jag fortfarande har stora problem med att läsa, skriva och tala kan jag omöjligt arbeta med mitt tidigare jobb.

Sedan november -96 deltar och tränar jag på Afasifyren i Kristianstad. Vi som har afasi kan komma till Afasifyren och träna med till exempel dator, att prata, att läsa, att skriva, att laga mat, baka, att sjunga med mera.

Arbetsterapeut och logoped arbetar på Afasifyren och vi hjälps åt. Afasifyren är den första dagverksamheten i landet för oss med afasi.

Jag kommer gärna ut och informerar om min hjärnskada till exempel på skolor, sjukhus, försäkringskassa, kommun, företag, föreningar med mera. Jag tar ut en viss ersättning. Jag berättar då om hur det är att ha afasi. Min medhjälpare informerar om vad afasi är.

Är ni intresserade kan ni ringa eller skriva till Afasifyren.

Vänlig hälsning
Kerstin Mårtensson

Ta kontakt med Afasifyren

För mer information om våra medarbetare vänligen se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Cecilia Nyberg, logoped

Porträttbild på Cecilia Nyberg

Maja Chronvall, arbetsterapeut

Porträttbild av Maja Chronvall

På kartan är vår ingång på Södergatan 14 markerad med en blå prick.

Hjälpte informationen på sidan dig?