Afasifyren är till för dig och dina anhöriga. Vi planerar ditt schema tillsammans. Du får träffa andra och vara med på våra aktiviteter. Här kan du läsa mera om vad vi gör.

Mötesplats Afasifyren

Afasifyren är en plats för personer med afasi.
Till oss är också anhöriga välkomna.
Du kan komma till oss om du vill lära dig mera om afasi.
Tillsammans gör vi många olika saker.
Välkommen till oss och våra aktiviteter.

Hos oss kan du få

  • Planera ditt schema tillsammans med personalen
  • Diskutera stort och smått
  • Utbyta tankar och erfarenheter
  • Umgås och fika

Dator och internet

Vi använder ofta datorer i vår verksamhet.

På Afasifyren finns datorer och surfplattor.
Vi tränar på att kunna använda datorn och surfplattan för att googla och hitta olika saker på internet.

Datorn är en viktig del av vår verksamhet.

Datorn kan vara en hjälp till att hålla kontakt med andra människor till exempel via e-post, Facebook och Skype.

Datorn används också som ett träningsredskap.
Vid datorn kan du träna på att läsa, skriva och förstå språk.
Afasifyrens personal ger stöd i hur du kan använda datorn.
Vid behov kan logopeden ordinera individuella tekniska hjälpmedel till dig.

Studieverksamhet

På Afasifyren finns olika studiecirklar.

Syftet med studiecirklarna är förbättrad kommunikation, ökad aktivitet, ökat självförtroende och engagemang för personen med afasi.

Hjälpte informationen på sidan dig?