Här kan du som är god man eller förvaltare läsa om vad som förväntas av dig när du är god man eller förvaltare och det ingår i ditt uppdrag att förvalta egendom.

Ha koll på detta som god man

 • Skriv till alla som skickar räkningar och förklara att du är god man/förvaltare för den enskilde och att räkningarna ska skickas hem till dig. Bifoga registerutdrag som bevis på att du är god man/förvaltare. Samråd dock med huvudmannen i denna del för du kanske kan hämta räkningarna hos huvudmannen.
 • Är huvudmannen rätt folkbokförd? Annars anmäler du rätt folkbokföringsadress till Skatteverket.
 • Anmäl din egen adress som särskild postadress till Skatteverket. Då får huvudmannen en c/o-adress hem till dig. Samråd dock med huvudmannen i denna del kanske kan du hämta räkningarna hos huvudmannen. Se länken, nedan.
 • Betala huvudmannens räkningar över det konto i huvudmannens namn där löpande inkomster går in. Detta är det så kallade räkningskontot eller godmanskontot. Antingen bestämmer du och huvudmannen att ett konto som redan finns ska vara ditt räkningskonto/godmanskonto och att huvudmannen inte tar ut pengar från detta. Eller så öppnar du ett nytt konto i huvudmannens namn. Då kontaktar du Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera och förklarar att huvudmannens löpande inkomster ska gå in på detta kontot. Du får absolut inte sammanblanda din ekonomi med huvudmannens.
 • Om huvudmannen har rätt till bostadstillägg, bostadsbidrag, merkostnadsersättning (tidigare kallad handikappersättning), sjukersättning elle aktivitetsersättning ansöker du om detta hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
 • Har huvudmannen skulder? Vid behov kontakta kommunens Budget- och skuldrådgivare eller Kronofogden. Kontrollera att huvudmannen uppnår skälig levnadsnivå. Detta att skulderna inte regleras på ett sådant sätt att huvudmannen inte har pengar till hyra, el och mat med mera. Läs mer via länken nedan.
 • Om huvudmannen har rätt till ekonomiskt bistånd ansöker du om det hos kommunens arbete- och välfärdsförvaltningen. Läs mer via länken nedan.
 • Om huvudmannan har rätt till personlig assistans, särskilt boende, ledsagare, kontaktperson eller daglig verksamhetr ansöker du om insatser enligt LSS-lagen. Ansökan gör du hos LSS-handläggare på kommunens omsorgsförvaltning. Läs mer via länken nedan.
 • Om huvudmannen är i behov av hemtjänst, städning, hygien, inköp av mat och medicin, boendestöd, kontaktperson, ledsagare, färdtjänst så ansöker du om bistånd enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om detta hos kommunens omsorgsförvaltning. Läs mer via länken nedan.
 • Din huvudman kan få hjälp i form av boendestöd eller kontaktperson enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om detta hos kommunens arbete och välfärdsförvaltning. Läs mer via länken nedan.
 • Lämna rätt uppgifter till avgiftshandläggarna på kommunens omsorgsförvaltning så att huvudmannen betalar rätt avgifter.
 • För löpande anteckningar och spara verifikationer, till exempel räkningar, kvitton, kvittenser. Bokför löpande inkomster och utgifter. Spara allt i en pärm som är systematisk ordnad.
 • Om du överlämnar fickpengar direkt till huvudmannan ska du se till att de kvitteras. Undvik kontanthantering om t.ex. hemtjänsten handlar åt den enskilde. Skaffa istället ett kundkort i huvudmannens namn och överför varje månad pengar till kontot.
 • Skaffa en pärm åt hemtjänsten där de sätter in kvitton som visar att de handlat till huvudmannen. Den hemtjänstpersonal som handlat ska skriva sitt namn på kvittona.
 • Det finns också dataprogram för gode mäns/förvaltares bokföring.
 • Kontrollera att huvudmannen har en hemförsäkring.
 • Ansök om hjälp

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?