Förmedlingsmedel

Att ha förmedlingsmedel innebär att Arbete och välfärdsförvaltningen, under en period, hanterar din inkomst. Oftast handlar det om en kortare tid och syftet är att du ska komma till rätta med din ekonomi.

Förmedlingsmedel är ett pedagogiskt redskap som används under en begränsad tid, oftast 6 månader, för att du ska komma tillrätta med din ekonomi. Det innebär att dina egna pengar, via en fullmakt, går in på ett konto hos Kristianstads kommun. Dina pengar hanteras så som du och din socialsekreterare har kommit överens om.

Förmedlingsmedel kräver att du aktivt försöker få till en förändring

Att ha förmedlingsmedel kräver att du aktivt försöker förändra ditt sätt att hantera din ekonomi för att du ska kunna få tillbaka ansvaret.

Vi hjälper dig att betala dina räkningar med dina pengar. När räkningarna är betalda betalar vi ut resterande pengar till dig. Det ska täcka mat och uppehälle fram till nästa inkomst.

Om det inte hjälper din ekonomi med förmedlingsmedel kan det bli aktuell för dig att ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Så går det till att få förmedlingsmedel

Du som vill ha förmedlingsmedel kontaktar oss för att göra en ansökan. I samband med din ansökan skriver du på en fullmakt så att din löpande inkomst, till exempel lön eller pension, utbetalas till oss och inte till dig.

Vi gör en skriftligt överrenskommelse tillsammans

Vi gör tillsammans en skriftlig överenskommelse för hur förmedlingsmedlet ska skötas. Det vanligaste är att löpande kostnader som hyra och el betalas och att det som blir över efter räkningarna är betalda flyttas över till ditt bankkonto en gång i månaden eller varannan vecka. Du kan använda pengarna så fort de kommit in på kontot.

Tänk på att ett förmedlingsmedelskonto inte får ligga på minus. Vi kan inte betala räkningar eller betala ut pengar till bankkonto om det inte finns pengar på kontot.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?