Här kan du som är god man eller förvaltare läsa hur du gör en tillgångsförteckning, eller ”förteckning över tillgångar och skulder”. Förteckningen lämnar du in via e-tjänsten Tillgångsförteckning nedan eller via blankett.

Tillgångsförteckning

 • Tillgångsförteckningen ska lämnas till överförmyndaren inom två månader efter det att du blivit förordnad av tingsrätten som god man eller förvaltare.
 • Överförmyndaren skriver till dig och ber dig att komma in med tillgångsförteckningen senast ett visst datum. Du får också en blankett från oss. Under relaterad information hittar du en sådan blankett med räkningsfunktion.
 • Lämna bara en tillgångsförteckning om det ingår "förvalta egendom" i ditt uppdrag.
 • Tillgångsförteckning behöver inte lämnas om du blivit förordnad som god man eller förvaltare av överförmyndaren. Då är det frågan om byte av god man eller förvaltare och akten har redan en tillgångsförteckning som visar huvudmannens tillgångar och skulder när han eller hon fick god man eller förvaltare. Detta gäller inte god man/förvaltare för ennsamkommande barn.
 • Tillgångsförteckningen avges på heder och samvete. Tillgångsförteckningen ska fyllas i och skrivas under med bläckpenna eller liknande. Använd inte blyertspenna.
 • I tillgångsförteckningen ska anges samtliga huvudmannens tillgångar och skulder som fanns per den dag du blev förordnad som god man eller förvaltare av tingsrätten. Det gäller alltså inte vilka tillgångar som finns första gången du är på bank. Titta på tingsrättens protokoll, eller på överförmyndarens registerutdrag, så ser du rätt datum. På din begäran ger banker dig saldobesked per detta datum. Som bank räknas även t.ex. ICA-banken.
 • Du har två månader på dig att komma in med tillgångsförteckningen. Använd dig av denna tid. Då börjar du ta del av huvudmannens post och har tid att fråga huvudmannen, nära anhöriga med flera om vilka tillgångar och skulder som finns.
 • Till tillgångsförteckningen ska bifogas underlag som visar att uppgifterna är riktiga, till exemple saldobesked från bank och värdepappersföretag, utdrag från fastighetsregistret, utdrag från kronofogden, kravbrev med mera.
 • Pengar på bankkonton ska anges för sig, exklusive ränta. Räntan på saldobeskedet är endast beräknad och betalas ut först vid årsskiftet. Räntan tas med som en inkomst i årsräkningen. Saldot på bankkontot, exklusive ränta, blir sedan det ingående värdet i den första årsräkningen som du lämnar.
 • Fastigheter, bostadsrätter och värdepapper anges under egen rubrik. Om du vet namnet på fastigheten kan överförmyndaren ta fram utdrag från fastighetsregistret. När det gäller bostadsrätter kan du bifoga kopia av köpekontrakt eller kopia av räkning för månadsavgiften.
 • Om huvudmannen har bankfack behövs huvudmannens samtycke eller ett läkarintyg där det framgår att den enskilde inte förstår vad saken gäller för att du tillsammans med en banktjänsteman skall få göra en inventering. Om inventering görs ska banktjänsteman upprätta ett protokoll. Kontanter sätts in på bankkonto i huvudmannens namn. Övriga tillgångar ska ligga kvar i bankfacket. Förslutna kuvert skall inte öppnas. I vissa ärenden har överförmyndaren läkarintyg som visar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller.
 • Om huvudmannen är delägare i ett dödsbo och arvskifte inte har skett vid tidpunkten för förordnandet ska du i tillgångsförteckningen anteckna att huvudmannen har en fordran i dödsboet efter namn, personnummer.
 • Bilar, båtar och finare antikviteter ska antecknas i tillgångsförteckningen.
 • Överförmyndaren kan inte lagligen befria någon från skyldigheten att komma in med tillgångsförteckning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll