Vi håller regelbundna informationsmöten för ställföreträdare där representanter från verksamheten och nämnden presenterar information och nyheter.

Representanter från verksamheten och nämnden presenterar information och nyheter.

Via länken nedan så kan du ta del av presentationen från mötet den 4 maj 2022 för dig som är ställföreträdare.

Nyhetsbrev

Nyligen har vi börjat skicka ut ett nyhetsbrev med information till gode män och förvaltare, anmäl dig gärna till detta via länken nedan.

Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till överförmyndarkansliet i förväg så har vi möjlighet att förbereda oss.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll