God man, förvaltare och förmyndare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man, förvaltare eller förmyndare se till att vardagen fungerar.

Sammanslagning av överförmyndarverksamheter

Från den 1 december 2023 ingår överförmyndarverksamheterna i Östra Göinge kommun, Osby kommun och Hörby kommun i Kristianstads kommuns överförmyndarverksamhet.

Utbildningar för nya ställföreträdare

Vad

Datum

Tid

Övrigt

Introduktionsutbildning

25 april

15:00-16:30

Föranmälan krävs

Introduktionsutbildning

28 maj

15:00-16:30

Föranmälan krävs

Introduktionsutbildning11 juni

15:00-16:30

Föranmälan krävs

Vanliga frågor

Vad är en god man?

En god man utses för att hjälpa eller ta ansvar för en vuxen person som inte klarar av att bevaka sin egen rätt, ta hand om sig själv eller ansvara för sin egendom. Den vuxne personen kallas för huvudman. Den vuxne personen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, har full förfoganderätt över sina konton och får ingå avtal.

Vad är en förvaltare?

En förvaltare tar ansvar för en vuxen person som inte klarar av att bevaka sin rätt, sörja för sin person eller ansvara för sin egendom. Den vuxne kallas för huvudman. Den vuxne saknar då rättslig förmåga inom vissa områden. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och används när en god man inte är tillräcklig hjälp.

Vad är en förmyndare?

Alla barn under 18 år ska ha en förmyndare. I de allra flesta fallen är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn. Förmyndare företräder barnet när det gäller ekonomiska frågor. Ibland måste förmyndaren ha kontakt med överförmyndaren. Det finns också tillfällen då barn måste ha en särskild förmyndare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?