Du som är god man eller förvaltare

Grafiska bilder från en kampanj bli god man

Som god man eller förvaltare hjälper du en medmänniska och ger din huvudman så bra livskvalitet som möjligt. Här hittar du checklistor och blanketter som stöd för ditt viktiga arbete.

2024-04-11 Nytt på sidan. Längre ner hittar du som ställföreträdare länk till vår sida Granskning, en sida där vi informerar hur granskningsarbetet går framåt.

Ansökan och begäran

Årsräkning

Senast den sista februari varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för det uppdrag du har utfört.

Arvode

Som god man har du rätt till ett arvode. Överförmyndaren bestämmer om huvudmannen eller kommunen ska betala arvodet, skatt, sociala avgifter och kostnadsersättning. Läs mer via länkarna nedan.

Granskning

Här kan du som ställföreträdare se hur årets granskning går framåt.

Din första åtgärd som god man för ny huvudman är att lämna in en tillgångsförteckning. Det ska du göra inom inom två månader. Se e-tjänsten, nedan.

Reseersättning

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss.

  • Fyll i en körjournal.
  • Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem.
  • Lämna in körjournalen, tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

Dödsbo

Din huvudman kan bli delägare i ett dödsbo, antingen ensam eller tillsammans med andra. Då kan du få ansvar för att bevaka din huvudmans rätt.

Överlåta fastighet

Din huvudman kan behöva sälja eller köpa en fastighet. Som god man samråder du med och bevakar din huvudmans rätt i samband med försäljning eller förvärv.

Begära anstånd att lämna in redovisningshandlingar

Det ska finnas särskilda skäl för att anstånd ska beviljas. Semester eller att redovisningen inte är klar räknas inte som särskilda skäl. Som regel beviljas anstånd i cirka 14 dagar om det inte finns synnerliga skäl för längre anståndstid.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?