Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd på flera sätt. Du som söker första gången vänder dig till kommunens Medborgarcenter. Du som redan har ekonomisk bistånd kan ansöka om ny period via vår e-tjänst.

Om du inte har kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Medborgarcenter. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

När du kontaktar kommunens Medborgarcenter får du berätta kort vad du behöver hjälp med och lämna dina kontaktuppgifter.

En handläggare ringer upp dig för att prata igenom din situation. Görs bedömningen att det kan finnas ett biståndsbehov så bokas du in på ett besök för fortsatt samtal, stöd kring ansökan och inhämtande av underlag som krävs för att utreda ansökan.

 

Tänk på det här du innan ansöker

  • Du kan bara söka en gång per månad så samla alla utgifter du vill ansöka om.
  • Spara alla kvitton och andra underlag till utgifter du ansöker om ifall vi behöver kontrollera något.
  • Ekonomiskt bistånd är den allra sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda.
  • Du kan ha rätt till andra bidrag som du ska söka i första hand.
  • Felaktiga uppgifter kan leda till polisanmälan för misstänkt bidragsbrott och återkrav, om du får bistånd som du inte har rätt till.

Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd med hjälp av e-tjänst

Om du redan har en kontakt med en handläggare kan du ansöka om fortsatt ekonomiskt stöd genom att använda vår e-tjänst:

Se ditt beslut och kommunicera med din handläggare i e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du:

  • Ansöka om ekonomiskt bistånd
  • Se vad beslutet blev och varför
  • Se när du får pengar och hur mycket
  • Kommunicera med din handläggare

Om du väljer att ansöka på pappersblankett finns den att hämta den på Medborgarcenter på Rådhus Skåne eller i Östra kommunhusets reception.

Hur lång tid tar det innan du får ett beslut?

Vår målsättning är att du ska få ett beslut så fort som möjligt. Kontakta oss i så god tid som möjligt, och försök att lämna in alla handlingar vid ett och samma tillfälle.

Vanliga frågor om ansökan av ekonomisk bistånd

Hur får jag tillgång till e-tjänsten?

Kontakta din handläggare för ekonomiskt bistånd för att få tillgång till e-tjänsten Mitt försörjningsstöd.

När e-legitimationen inte funkar

Kontakta utgivaren av e-legitimationen. Vanligtvis är det din bank.

När internet inte fungerar

Testa om någon annan sida fungerar, exempelvis:

Om denna sida inte heller fungerar, kontakta din internetleverantör.

Underhåll av tjänsten

Den första torsdagen i månaden stängs tjänsten ner mellan 12-14 för underhåll.

Under denna tid är det inte möjligt att logga in. Försök igen senare.

Några få gånger under året kommer tjänsten också att stängas under en längre period för underhåll. Information om när detta är publiceras på sidan "Ansök om ekonomiskt bistånd".

Övriga inloggningsproblem

Kan du inte logga in trots att både internet och din e-legitimation fungerar? Vänta och försök igen senare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?