Bli god man eller förvaltare

Grafiska bilder från en kampanj bli god man

Vi behöver fler gode män. En god man hjälper personer att balansera när det gått snett eller är svårt. Det kan vara att ha kontakt med myndigheter, betala räkningar, teckna avtal eller hjälpa till med en budget.

Att vara god man är, lite förenklat, att vara den som ser till personens juridiska och ekonomiska rättigheter. Att inget eller ingen faller mellan stolarna. Mycket handlar om att finnas där som ett stöd, via telefon eller mejl, och att kunna ses ungefär en gång i månaden.

Jag är intresserad!

Grafiska bilder från en kampanj bli god man

Skulle du vilja bli god man eller förvaltare, eller kanske god man för ensamkommande flyktingbarn. Skicka din intresseanmälan till oss via e-tjänsten.

Du kan också fylla i blanketten och skicka den till Överförmyndarkansliet med e-post eller post. Se uppgifterna i den här sidans kontaktruta.

Vanliga frågor

Finns det olika varianter av uppdraget

  • Huvudman - kallas den person som har en god man eller förvaltare
  • God man - Du biträder en huvudman som har kvar sin rättshandlingsförmåga och som måste rådfrågas.
  • Förvaltare - Du har ett förordnande som ger dig behörighet att ensam utföra rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att behöva rådfråga.

Vem hjälper man som god man eller förvaltare?

Det kan finnas många skäl till behovet av en god man. Personerna som behöver din hjälp kan ibland vara gamla. De kan ha minnessvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning, missbruksproblem eller ha psykiska eller fysiska sjukdomar och skador.

Vad gör jag som god man?

Som god man och förvaltare träffar du vanligen din huvudman en gång i månaden. I början kan ni behöva tätare kontakt för att lära känna varandra och få in rutiner. Du ska oftast betala räkningar och företräda din huvudman i olika sammanhang, exempelvis i kontakten med myndigheter. Du disponerar i regel självständigt över ett av huvudmannens konton och måste spara på verifikationer. 

Vem kan vara god man eller förvaltare?

I lagen (föräldrabalken) står att den person som utses som god man eller förvaltare ska vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du måste också vara insatt i hur samhället fungerar och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Formella krav enligt lag är att god man inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig. 

Kravet på lämplighet innebär att den gode mannen ska ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget. Till exempel ska den gode mannen ha en ordnad ekonomi och inte förekomma i belastningsregistret. Ett gott omdöme och förmåga att kunna engagera sig för andra människor är också viktigt. Överförmyndaren är ansvarig för utbildningar av gode män och förvaltare. 

Får jag betalt om jag är god man?

Att vara god man och förvaltare är delvis ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter. Hur stort arvodet blir bestäms en gång om året av överförmyndaren, när årsräkningen har granskats. Enligt föräldrabalken är det ibland huvudmannen, ibland kommunen som ska betala arvodet. 

Hur går det till att bli god man?

Överförmyndaren bedömer först om en person är lämplig att bli god man eller förvaltare. Då kontrollerar vi bland annat att du inte har några betalningsanmärkningar och att du inte finns med i belastnings- eller socialregistret. När kontrollerna av dig är klara blir du kallad till utbildning hos oss. Efter utbildningen blir du kontaktad av våra rekryterare för att matchas mot aktuella uppdrag.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?