Stafvre korttidsboende

Stafvre korttidsboende består av avdelningarna Stafvre 1, 2 och 3 samt Jasminens växelvård.

Korttidsboendet bedriver växel- och korttidsvård med ett rehabiliteringstänkande och flexibelt arbetssätt. Detta innebär att kunderna gör allt de själva kan för att bibehålla och om möjligt förbättra sina funktioner. Personalen motiverar, stimulerar och stödjer.

Vistelsen grundar sig på ett biståndsbeslut som ges efter utredning av biståndshandläggare. Att bo på ett korttidsboende är tidsbegränsat, under vistelsen görs en vårdplanering för att utreda framtida hjälpbehov.

Insatserna individanpassas efter kundens behov och önskemål. Anhörigas medverkan, information och kunskap är viktig under vistelsen.

Syfte

  • Avlösning utanför hemmet
  • Växelvård
  • Rehabilitering/aktivering
  • I väntan på permanent vård- och omsorgsboende
  • Särskilda omsorger efter sjukhusvistelse

Kristianstads kommuns lokala värdighetsgaranti bygger på en nationell värdegrund, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Läs mer via länken nedan.

Våra avdelningar

Kontakter

Telefonnummer

Stafvre 1

044-13 62 54

Stafvre 2

044-13 62 52

Stafvre 3

044-13 54 62

Jasminens växelvård

044-13 63 46

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll