Värdighetsgaranti

Kristianstads kommuns lokala värdighetsgaranti bygger på en nationell värdegrund, enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Den nationella värdegrunden uttrycks med två begrepp (SoL, 5 kap, 4§):

 • Genom att tillgodose de insatser som är beskrivna i den lokala värdighetsgarantin tillförsäkras den äldre möjligheten att Leva ett värdigt liv.
 • Om de insatserna ges så som de beskrivs i den lokala värdighetsgarantin ska det ge förutsättningar för den äldre att också känna välbefinnande.

Den lokala värdighetsgarantin

Inom följande områden uttrycks kvalitetsmålen i form av en lokal värdighetsgaranti där Kristianstads kommun garanterar följande:

1. Gott bemötande

 • All personal i Kristianstads kommun arbetar utifrån en kommunal bemötandeguide.
 • Frågor som rör värdegrund och bemötande tas upp på varje arbetsplatsträff på alla arbetsplatser inom äldreomsorgen.

2. Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje

 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska erbjudas att delta i gemensamma aktiviteter minst en gång i veckan samt få möjlighet att bli delaktig i planeringen av dem. Utevistelse är ett naturligt inslag i vardagen på vård- och omsorgsboende.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska av din kontaktman erbjudas egentid minst en timme i veckan. Då kan du tillsammans med kontaktmannen disponera den tiden för en aktivitet som du själv önskar, till exempel en promenad eller en stund för samtal.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna uppleva årstidsväxlingar och känna skillnaden mellan vardag och helg. Du ska kunna fira de högtider som traditionellt firas i Sverige eller fira andra religiösa och kulturella högtider som stämmer överens med din tro och kulturella bakgrund.
 • Du som har hemtjänst får information om aktuella aktiviteter på närmaste mötesplats.

3. Individuell planering

 • Du erbjuds en personlig kontaktman som är din huvudsakliga kontaktlänk i ditt kontaktnät.
 • Din kontaktman stämmer regelbundet av dina synpunkter med dig när det gäller personalkontinuitet.
 • Du erbjuds att tillsammans med din kontaktman upprätta en genomförandeplan. Om du vill så går det bra att anhöriga till dig närvarar. I genomförandeplanen går vi noga igenom hur och när du vill att den via biståndsbeslut beviljade insatsen ska utföras. I genomförandeplanen får du också möjlighet att berätta om dina intressen och vad som ger dig en innehållsrik dag.
 • Personalen använder sig av systematiska arbetssätt för att förebygga att du drabbas av undernäring, trycksår och fallskador samt munohälsa.
 • Du blir informerad i förväg om du kommer att träffa ny personal eller vikarier.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna följa den dygnsrytm du är van vid och önskar.
 • Du som har hemtjänst får veta i så god tid som möjligt innan stödet ska ges, om tiden inte kan hållas.
 • Det under vardagar mellan kl. 08:00 - 16:00 finns en person som besvarar dina samtal när du per telefon vill kontakta din hemtjänstgrupp.
 • Du som har hemtjänst erbjuds ett schema över när den beviljade insatsen ska genomföras.

4. Mat- och måltidsmiljö

 • Du som får matdistribution eller äter dina måltider på ett vård- och omsorgsboende eller mötesplats erbjuds att välja mellan två middagsrätter.
 • Maten som serveras är näringsrik och att specialkost erbjuds dig som behöver det.
 • Måltidsmiljön i våra vård- och omsorgsboenden är hemtrevliga och präglas av lugn och ro.

5. Omsorg vid livets slut

 • Du som så önskar har av dig känd personal hos dig i omsorgen vid livets slut.
 • Dina anhöriga ska om du önskar ha möjligheten att vara med och planera den omsorg du behöver vid livets slut.
 • Du och dina anhöriga ska få råd och stöd i frågor som rör din omsorg vid livets slut.


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?