Färdtjänst

Sjuktransport med färdtjänst till Skånetrafiken.

Har du särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Den som har beviljas färdtjänst reser med personbil eller minibuss. Kristianstads kommun har avtal om färdtjänsten med Skånetrafiken.

För att kunna använda färdtjänst behöver du ett särskilt tillstånd. Skånetrafikens handläggare utreder och beslutar vem som får tillstånd eller inte.

Att ansöka om färdtjänst

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll