Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för plan- och byggfrågor och geografisk information. Det innebär att vi bland annat tar beslut om bygglov och detaljplaner. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för fysisk planering, bygglov och tillsyn över byggandet och byggnadsbeståndet i kommunen. Vi tar också beslut om byggnadsvårdsbidra. Varje år utser vi en arkitekturpristagaren och en byggnadsvårdspristagare.

Vårt uppdrag styrs i första hand av Plan- och bygglagen, PBL.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Kallelser, protokoll och styrdokument

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Ledamöter och ersättare

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?