Familjerådgivning

Familjerådgivningen är specialiserad på parrelationer. Till oss kommer par som behöver hjälp och stöd att hitta tillbaka till närhet, förtroende och trygghet. Till familjerådgivningen kommer också par som är i separation eller som funderar på att gå skilda vägar.

Utökade telefontider - Familjerådgivningen anpassar stödet till par med samlevnadsbekymmer

För att motverka spridning av coronaviruset är det för närvarande många personer som jobbar hemifrån eller hemma i karantän. Detta kan innebära utmaningar i en parrelation/familjeliv. Utmaningarna kan leda till samspelsbekymmer som generar våld i parrelationen eller i familjen. För att förebygga våld eller för att fånga upp pågående våld eller destruktiva samspel som kan utvecklas till våld har Familjerådgivningen ökat tillgängligheten på telefon. Utöver ordinarie erbjudandet av parsamtal som hålls på mottagningen om paren är symtomfria, erbjuder Familjerådgivningen även rådgivning och konsultativa samtal per telefon, Skype, Facetime eller liknande utifrån klientens möjligheter.  

Du är välkommen att kontakta oss via telefon: 044-13 40 40


Om Familjerådgivningen

Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för alla Sveriges kommuner sedan 1995. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Vi arbetar också förebyggande genom att informera om vad som är viktigt i en välfungerande relation. Ibland erbjuder vi olika slags gruppverksamhet.

Familjerådgivningen är avskild från alla annan kommunal verksamhet. Du kan besöka oss och känna dig trygg med att det du pratar om stannar hos oss.

Du och din partner kan vända er till oss om ni har problem i er parrelation. Vanliga problem är att det är mycket bråk, irritation och konflikter som man inte förmår att lösa. Det kan också bli mycket tyst i relationen. I dessa situationer upplever man ett avstånd till varandra, förtroendet och närheten tunnas ut och det kan kännas tomt och ensamt. Man börjar undra vad det är för mening med att fortsätta tillsammans om man känner sig ledsen och olycklig i sin relation.

Det går att få hjälp att hitta tillbaka till närhet, intimitet, förtroende och känslomässig trygghet i parrelationen. Vi kan hjälpa er med det.

Ibland händer saker som gör att man hamnar i en akut kris tillsammans. Det kan röra sig om otrohet, sjukdom, dödsfall eller liknande. Då kan man behöva stöd och hjälp av en familjerådgivare.

Om ni skulle välja att bryta upp och gå skilda vägar kan vi hjälpa er att bättre förstå vad som gick fel och hur ni skall kunna samarbeta framöver om det finns gemensamma barn.

Vill ni boka tid så behöver vi göra en kortare intervju över telefon. För tillfället har vi kö till våra mottagningar men vi ställer er i kö och försöker ta emot er så snabbt vi kan. Har du frågor om vart man vänder sig om vi inte är rätt hjälp så vill vi hjälpa dig med vart du ska vända dig. Vi tar inte emot e-post på grund av att vi ändå måste prata över telefon och vi behöver göra en bedömning om vi kan ge rätt hjälp till er eller om ni behöver vända er till annan verksamhet för just ert bekymmer. 

Vanliga relationsproblem som vi möter

 • Vi har svårt att prata med varandra.
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Otrohet och kris.
 • Vi funderar på att separera.
 • Vi har svårt att få ihop livspusslet.
 • Vi bråkar för mycket och barnen mår inte bra.
 • Vårt sexliv fungerar inte eller vi har inget sexliv.
 • Min partner har träffat en annan.
 • Vi har separerat men behöver prata.
 • Det blir bråk hela tiden mellan mig och min partners barn.

Vi arbetar också med att förbättra relationer mellan familjemedlemmar. Det kan ibland röra sig om relationer till partnerns barn, vuxna barn och deras föräldrar eller liknande. I dessa fall är det viktigt att vi får bedöma på vilket sätt vi skall träffa hela familjen. Det behöver finnas förutsättningar och motivation att gå varandra till mötes.

En familjerådgivning - fyra kommuner

Familjerådgivningen bedrivs i kommunal samverkan med Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Bor du i någon av dessa fyra kommuner kan du komma på samtal till mottagningen i Kristianstad.

Bra att veta om oss

 • Vi erbjuder professionell samtalshjälp.
 • Vi för inga journaler och du blir inte registrerad.
 • Vi har tystnadsplikt då vi arbetar under lagstadgad sträng sekretess.
 • Samtalen kostar 100 kronor per person och besökstillfälle. Du kan betala kontant eller med Swish 123-453 92 92. Möjlighet till avgiftsreducering finns. Prata med din familjerådgivare om ni av någon anledning inte kan betala just nu.
 • Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet.
 • Vi som arbetar på familjerådgivningen är socionomer med lång erfarenhet och vidareutbildning inom psykoterapi eller legitimerade psykoterapeuter.

Boka tid

Vill du veta mer eller boka en besökstid så kontakta oss på telefon 044-13 40 40 eftersom vi alltid gör en kortare intervju med dig/er för att få en bättre bild om era behov och för se om era bekymmer ska till oss eller andra som kan just era problem bättre. Vi familjerådgivare svarar personligen i telefonen under våra telefontider. Vilka dessa telefontider är varierar på de olika mottagningarna, telefonsvararen ger dig besked om dem.

Tänk på att om du lämnar meddelande och vi ringer tillbaka så lämnar vi inte meddelande på telefonsvarare innan vi träffats första gången. Det går inte att skicka e-post till oss på grund av sekretessen och för att vi behöver prata med er personligen innan vi bokar tid.

Håll om Mig-grupp

Detta är en utbildning i grupp som kan stärka din relation. Kontakta mottagningen i Kristianstad 044-13 40 40 för intresseanmälan eller mer information. Utbildningen bygger på emotionellt fokuserad parterapi, EFT. Nästa kurs planeras att hållas under hösten 2020.

Sekretess - Tystnadsplikt

På familjerådgivningen har vi tystnadsplikt då vi arbetar under lagstadgad sträng sekretess. Vi har ingen registrering och för inga journaler.

Familjerådgivningen är helt avskild från annan kommunal verksamhet. Det skall vara separata lokaler och personalen får inte samtidigt arbeta inom annan kommunal verksamhet.

Vanliga frågor

  • Blir man hjälpt av familjerådgivning?

   Det finns forskning som visar att de flesta upplever en förbättring i relationen efter kontakten med familjerådgivningen och också att den effekten kvarstår över tid. Du kan läsa mer om detta i Ann-Mari Lundblads doktorsavhandling "Kärlek och Hälsa, parbehandling i ett folkhälsoperspektiv".

  • Vilka söker familjerådgivning?

   Alla med relationsproblem oavsett sexuell läggning eller sexuell identitet. Det kan till exempel vara gifta par, sambos, särbos, relationsproblem över generationsgränser med svärföräldrar.

   De flesta som kommer vill få hjälp med att få det bättre i sin relation. Det är också många som bestämt sig för att skiljas/separera och vill prata igenom hur de ska göra för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Ibland vill parterna olika, den ena vill lämna, den andre vill fortsätta relationen.

   Även redan separerade kommer för att försöka lösa problem som gäller samarbetet kring barnen eller för att de fått problem i den nya styvfamiljen.

  • Har vi tillräckligt stora problem?

   Det är din egen upplevelse som räknas. På familjerådgivningen har vi inte märkt att människor kommit med ”för små problem”, men vi hör ofta att man önskat att man kommit långt tidigare.

  • Måste man komma tillsammans?

   Ja, ni behöver komma tillsammans med din partner eller tidigare partner. Behöver du enskilt samtalsstöd vänder du dig till din kommun eller till din vårdcentral.

  • Kan ni hjälpa oss när det förekommit våld?

   När det finns våld i relationen träffar vi er inte i gemensamma parsamtal. Ni kan få hjälp att komma vidare till de hjälpresurser er kommun kan erbjuda för att arbeta mot våld i nära relationer.

  • Vem får man prata med när man ringer?

   Du kan mötas av en telefonsvarare som ger dig aktuell information om veckans telefontider. Ringer du på de tiderna får du prata med en av oss familjerådgivare och du kan ställa dig i kö för att få en tid.

  • Är det lång väntetid innan man får komma till familjerådgivningen?

   Vår målsättning är att kunna erbjuda ett första samtal inom 2-3 veckor, något vi inte kan uppfylla för tillfället. Tidvis kan det ta länge tid.  Vi har långa väntetider men ni kan ställa er på kö så erbjuds ni tid så fort vi kan. Har ni speciella önskemål om tider eller dagar kan det dröja lite längre innan vi kan hitta en lämplig tid.

  • Arbetar ni med någon speciell metod?

   Flera av oss är inspirerade av EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples), en evidensbaserad metod för parterapi med mycket goda resultat. Vi har för närvarande en familjerådgivare som är certifierad EFT-terapeut. Andra av oss är inspirerade av olika metoder för par- och familjeterapi och använder den modell som man bedömer passar i ett speciellt fall.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.