Kontaktperson för ungdomar

En kontaktperson är någon som har extra tid och engagemang och som är intresserade av vad som händer i deras liv. Som kontaktperson är du en förebild och hjälper till att sätta gränser.

Vem är kontaktperson till?

Det är främst ungdomar 12 till 18 år som behöver en kontaktperson. Orsakerna kan vara många, exempelvis ungdomar som:

  • Behöver en förebild för att inte ”hamna snett”
  • Har trasiga relationer
  • Behöver aktiveras och stimuleras
  • Har begått brott och dömts till vård inom socialtjänsten.

Gemensamt för alla ungdomarna är att de behöver någon som har extra tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv. De behöver förebilder, gränssättning, engagemang, omsorg och tid. Ofta behöver ungdomarna också hjälp med att skapa en meningsfull fritid.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att ha ett uppdrag från Arbete och välfärdsförvaltningen och likställs inte med en anställning.

Som uppdragstagare får du en mindre arvodesersättning beroende på hur uppdraget ser ut. Du får också omkostnadsersättning som ska täcka de kostnader som du har i samband med uppdraget. Vanligtvis träffar du som kontaktpersonen ungdomen en till två gånger i veckan och hittar på aktiviteter tillsammans. Det kan vara att träna, gå på bio, göra utflykter med mera.

Kvalificerad kontaktperson och kontaktperson vid umgänge

Kvalificerad kontaktperson kan användas när en ungdom riskerar att utveckla ett socialt nedbrytande beteende, såsom droger eller begynnande kriminalitet.

Kontaktperson kan användas vid umgänge, vid behov av att en neutral person är med vid överlämningar eller under hela umgänget.

Du får råd, stöd och vägledning i uppdraget av ungdomens socialsekreterare.

Hur blir du kontaktperson?

När du anmält intresse om att vara kontaktperson så kommer du att kallas till en intervju. Intervjun tar en dryg timme och därefter sammanställs den i en utredning. Vi hämtar också registeruppgifter från kronofogdemyndigheten, polismyndigheten och socialregistret.

Du blir sedan matchad med en ungdom utifrån vem du är och vilka möjligheter du har och med ungdomens behov. Det är därför viktigt för oss att få en bild av dig och vilken typ av uppdrag du tror du är mest lämpad för.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Är du en person med engagemang, omsorg och tid? Vi behöver ständigt nya personer som är intresserade att anta utmaningen att bli kontaktperson. Kunskap i svenska krävs, är du flerspråkig är det positivt.Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?