Separation, skilsmässa

Har ni valt att gå skilda vägar? Oavsett om ni varit gifta eller inte finns det en del praktiskt att tänka på. En separation kan vara känslomässigt jobbig och ni kan båda två, tillsammans eller var för sig, behöva samtalsstöd.

Informationssamtal för er som behöver hjälp med att komma överens

Föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan ansöka om informationssamtal hos familjerätten. I informationssamtalen får föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Det är krav på föräldrar som vill väcka talan i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge att de först ska ha genomgått informationssamtal.

Samarbetssamtal för er som vill bestämma på egen hand

Hit kan du vända dig för stöd och hjälp

Familjerätten

Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal och rådgivning eller vägledning var man kan vända sig för att få rätt stöd. Samtalen utgår alltid från barnets bästa och om föräldrarna och barnet vill så kan familjerätten även prata med barnet. Familjerätten finns på Östra kommunhuset.

Elevhälsan hjälper barnen som går i skolan

Om du går i skolan så kan du vända dig till elevhälsan. De finns där för att kunna svara på dina tankar och frågor. Prata med din mentor om du behöver hjälp. Det går också bra att gå direkt till kuratorn eller skolsköterskan på din skola.

Lönnen - samtalsstöd för dig över 13 år

Du som är över 13 år och behöver någon att prata med kan vända dig till Lönnen. Du kan komma på samtal själv, med familjen eller med andra för dig betydelsefulla personer. Om du är under 18 vill personalen på Lönnen att du berättar för dina föräldrar att du kommer till oss.

Du som är vuxen eller förälder är också välkommen att kontakta Lönnen.

Ungdomsmottagningen, för dig som är 12-23 år

Du som är 12-23 år kan söka stöd hos Ungdomsmottagningen till och med den dagen du fyller 23 år. Att besöka Ungdomsmottagningen är gratis och de som arbetar där har tystnadsplikt.

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?