På Prisma får du familjebehandling utifrån din familjs behov. För att få hjälp hos oss behöver en handläggare fatta ett beslut att det passar dina behov.

Prisma är en öppenvårdsenhet som erbjuder behandling till familjer med barn i åldrarna 0-20 år. Familjerna kommer hit antingen efter egen ansökan för stöd i föräldrarskapet eller en orosanmälan som lett till en utredning.

På Prisma träffar du familjebehandlare eller ungdomscoacher som har lång erfarenhet av att arbeta med familjer.

Barns behov är olika beroende på ålder och mognad. Det kan innebära olika utmaningar för dig som förälder. Vi arbetar med olika metoder för att ni som familj ska kunna möta utmaningarna. Vi ser familjen som en helhet där varje familjemedlem påverkar varandra. Det betyder att vi på Prisma har som utgångspunkt att alla i familjen är viktiga och bidrar i förändringsarbetet.

Stora och små barn har olika behov

Under barnets tidiga levnadsår har hen behov som upptar en stor del av föräldrarnas tid och tillvaro. För många föräldrar kan det skapa en känsla av otillräcklighet och svårighet att få livets alla delar att gå ihop. På Prisma kan ni få hjälp med att hantera känslor och få stöd med att se till barnets bästa utan att helt åsidosätta sig själv.

Under barnets tonårsperiod förändras behoven. Barnet frigör sig, kompisar och ett eget umgänge blir viktigare och det är lätt att man som förälder känner att man inte är lika delaktig i sitt barns liv. Relationerna inom familjen kan då sättas på prov och det kan vara en utmanande tid både för föräldrar och barn. På Prisma arbetar vi för att stärka relationerna så att de håller för de utmaningar tonårsperioden innebär. 

På Prisma erbjuder vi två olika insatser, utifrån från familjens specifika behov.

Familjebehandling på Prisma

Den ena insatsen är familjebehandling, där vi utgår från att alla familjemedlemmar är viktiga för att åstadkomma förändring. Vi använder oss av olika metoder där vi fokuserar på att stärka relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Med detta som grund arbetar vi tillsammans för att hitta strategier som hjälper familjen att hantera motgångar.

Ungdomscoach på Prisma

Den andra insatsen är ungdomscoach, som vänder sig till ungdomar i åldern 13-20 år som är i riskzon/riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Ungdomscoach arbetar främst enskilt med ungdomen men samarbetar även med ungdomens familj och skola. Tillsammans med ungdomscoach får ungdomen träna på strategier för att hantera både skola och vardag.

Inom Arbete- och välfärdsförvaltningen finns även Familjeservice, där man som familj kan söka stöd, utan att genomgå en barnavårdsutredning. 

Barn leker vid ett bord på Prisma
Mötesrum på Prisma
Mötesrum på Prisma
Ett möte på Prisma
Mötesrum på Prisma
Ballonglampa

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?