Faderskap eller föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta så måste faderskapet eller föräldraskapet bekräftas. Först då får barnets sina juridiska rättigheter såsom till exempel arvsrätt och rätt till faderns eller förälderns efternamn.

Bekräfta faderskap eller föräldraskap digitalt hos Skatteverket

Du som är ogift, nybliven förälder, är över 18 år och folkbokförd i Sverige kan under de första 14 dagarna efter att ditt barn har blivit fött bekräfta faderskap eller föräldraskap via en enkel e-tjänst hos Skatteverket. För att kunna göra detta krävs det att du har e-legitimation. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i samma e-tjänst.

Ni kan bekräfta föräldrarskap hos kommunen efter de första 14 dagarna

Om ni inte har anmält faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket kan ni bekräfta faderskapet eller föräldraskapet genom en underskrift hos kommunen.

Om ni som föräldrar bor ihop skrivs faderskaps- och föräldraskapsbekräftelsen på medborgarcenter i Rådhus Skåne. Om ni inte bor tillsammans så vänder ni er till familjerätten på Östra kommunhuset. Kontakta medborgarcenter för att boka en tid.

Om ni är överens om att det är ert gemensamma barn

Om ni som föräldrar är överens om att barnet är ert gemensamma är det en okomplicerad procedur. Då skriver ni på en bekräftelse på att ni båda är överens om vem som är fadern eller föräldern.

DNA-test om det är oklart vem som är pappa

I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets pappa. Då kan du få hjälp med att göra ett DNA-test på mamman, barnet och på den eller de män som kan vara pappa till barnet.

I sällsynta fall vill föräldrarna inte bekräfta faderskapet. Faderskapet fastställs då genom en dom i Tingsrätten.

Ibland läggs en faderskaps- eller föräldraskaps utredning ner

En påbörjad faderskaps- eller föräldraskapsutredning läggs ibland ner. Det kan bero på att:

  • det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av fader- eller föräldraskapsfrågan
  • det framstår som utsiktslöst att försöka få fader- eller föräldraskapet fastställt av domstol
  • det har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § till adoption av barnet
  • det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Alla handlingar som gäller faderskap eller föräldraskap arkiveras i kommunarkivet.

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?