Vårdnad, boende, umgänge

Om du och din partner har bestämt er för att inte bo ihop längre så måste ni komma överens om var era gemensamma barn ska bo. Om ni inte kan komma överens om det så kan tingsrätten besluta det åt er enligt föräldrabalken.

Vid en skilsmässa eller separation mellan föräldrar krävs planering och beslut om hur barnets framtida boende och umgänge ska se ut. Barnets bästa måste alltid vara utgångspunkten vid denna planering.

I Kristianstads kommun är det familjerätten som finns till stöd och hjälp för er om ni inte kan komma överens. Till oss kan ni som föräldrar vända er för rådgivning eller samarbetssamtal om ni är oense om ert barns boende eller när och var barnet ska träffa sin umgängesförälder. Vid samtalen är alltid barnets bästa utgångspunkten och när det är lämpligt pratar vi även med barnet.

Informationssamtal för dig som vill väcka talan i domstol

Det är krav på föräldrar som vill väcka talan i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge att de först ska ha genomgått informationssamtal. I informationssamtalen får föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Du hittar mer information via länken nedan.

Samarbetssamtal för er som vill ha hjälp med att komma överens

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Avtal skrivs på familjerätten

Föräldrar som är överens kan själva avtala om boendet. Avtalet har samma rättsliga status som en dom från tingsrätten. Avtalen upprättas vanligtvis på familjerätten som också måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalet.

Anledningen till att familjerätten ska godkänna avtalet är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet verkligen är till barnets bästa eftersom att avtalet har stora juridiska konsekvenser.

Vad begreppen gemensam och ensam vårdnad betyder

Vårdnad av barn är ett rättsligt begrepp som tydliggör vilken av föräldrarna som har föräldraansvaret. Ansvaret är uppdelat i tre olika former.

Gemensam vårdnad innebär att

  • båda föräldrarna ansvarar tillsammans för allt som rör barnet
  • föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om barnet.

Det kräver alltså att föräldrarna gemensamt kan fatta beslut kring de flesta frågor som rör barnet. Detta gäller oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

Lagstiftningen går allt mer mot att gemensam vårdnad är en självklarhet även då föräldrarna är separerade. Undantag finns givetvis men bör då i de flesta fall föregås av en utredning som visar att gemensam vårdnad inte skulle vara till barnets bästa.

Ensam vårdnad innebär till exempel att

  • en av föräldrarna ansvarar för allt som rör barnet
  • en av föräldrarna har själv den juridiska vårdnaden om barnet.

Mamman har alltid ensam vårdnad när ett barn föds och föräldrarna inte är gifta. En ensam vårdnadshavare kan besluta om alla frågor som rör barnet. Men enligt föräldrabalken har den som har ensam vårdnad ett stort ansvar för att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Den förälder som har ensam vårdnad har också en skyldighet att informera den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse. Detta gäller exempelvis skolgång, flytt och sjukdom.

Umgänge med ditt barn som inte bor hos dig

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder den inte stadigvarande bor med. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Det gäller oavsett vem som har vårdnaden.

De flesta föräldrar kan själva komma överens om hur umgänget skall se ut och detta anses ofta vara för barnets bästa.

Den allmänna uppfattningen är numera att det är bra för ett barn att även ha ett vardagsumgänge med den förälder man inte bor med. Det har därför blivit allt mer sällsynt med det tidigare traditionella ”varannan helg-umgänget”.

Barnets efternamn

Ibland vill en förälder byta efternamn på barnet. Om barnet då har den andre förälderns efternamn måste denne lämna ett skriftligt godkännande. Om föräldrarna inte är överens lämnar tingsrätten det vidare till familjerätten som utreder namnfrågan. Med denna utredning som ett underlag fattar sedan tingsrätten beslut om namnbyte.

Är barnet över tolv år krävs också barnets skriftliga godkännande.

Stöd i ditt föräldraskap

Ibland kan du behöva stöd i ditt föräldraskap och kommunen erbjuder olika föräldrastödsprogram för detta.

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter som kan påverka föräldraskapet. Kristianstads kommun kan ge dig råd och stöd i frågor om din ekonomi.

Familjeservice

Vi erbjuder rådgivande och stödjande samtal till föräldrar med barn i åldern 0-20 år samt arrangerar föräldrautbildningar i grupp. Att vara en bra förälder som både ger värme och sätter ramar är inte alltid lätt, ibland kan det vara bra att få råd och stöd för att göra vardagen lite lättare.

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du prova om du få ekonomiskt bistånd.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?