Familjerådgivning och stöd

Du som har samlevnadsproblem, konflikter och kriser i dina vuxna familjerelationer är välkommen till familjerådgivningen.

Rådgivningen är kostnadsfri, för att komma i kontakt med oss ringer du 044-13 40 40.

Familjerådgivningens uppdrag

Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för alla Sveriges kommuner sedan 1995. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med samlevnadsproblem, konflikter och kriser i vuxna familjerelationer. Familjerådgivningen arbetar också förebyggande genom information, utbildning och gruppverksamhet. Det förebyggande arbetet kan rikta sig till dig som privatperson och till dig som arbetar i vårt verksamhetsområde.

Familjerådgivningen är avskild från all annan kommunal verksamhet och omfattas av sekretess.

Många vänder sig till oss vid bekymmer i partnerrelationer. Vanliga problem är att det har blivit tyst i relationen eller att det är mycket konflikter som är svåra att lösa. I dessa situationer känns det ofta som ett avstånd till varandra, förtroendet och närheten tunnas ut och det kan kännas tomt och ensamt. Det är vanligt att börja fundera över vad det är för mening med att fortsätta tillsammans. Det går att få hjälp att hitta tillbaka till närhet, intimitet, förtroende och känslomässig trygghet .

Ibland kan det hända något som gör att ni hamnar i en akut kris tillsammans. Det kan röra sig om otrohet, sjukdom, dödsfall eller liknande. Vid dessa situationer finns det möjlighet till stöd och hjälp via familjerådgivningen.

Om ni skulle välja att bryta upp och gå skilda vägar kan vi hjälpa er att bättre förstå vad som gick fel och hur ni skall kunna samarbeta framöver om det finns gemensamma barn.

Vill ni boka tid så kontaktar ni oss på 044-13 40 40. Där får ni information om aktuella telefontider. Första kontakten med oss sker alltid via ett personligt telefonsamtal med någon av oss familjerådgivare. För tillfället är det väntetid innan det är möjligt att komma till oss på ett första samtal. På grund av sekretessregler tar vi inte emot e-post.

Vanliga relationsproblem som vi möter

 • Vi har svårt att prata med varandra.
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Otrohet och kris.
 • Vi funderar på att separera.
 • Vi har svårt att få ihop livspusslet.
 • Vi bråkar för mycket och barnen mår inte bra.
 • Vårt sexliv fungerar inte eller vi har inget sexliv.
 • Min partner har träffat en annan.
 • Vi har separerat men behöver prata.
 • Det blir bråk hela tiden mellan mig och min partners barn.

Vi arbetar också med att förbättra relationer mellan familjemedlemmar. Det kan ibland röra sig om relationer till vuxna barn och deras föräldrar eller liknande. I dessa fall är det viktigt att vi får bedöma på vilket sätt vi skall träffa hela familjen. Det behöver finnas förutsättningar och motivation att gå varandra till mötes.

En familjerådgivning - fyra kommuner

Familjerådgivningen bedrivs i kommunal samverkan med Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Bor du i någon av dessa fyra kommuner kan du vända dig till familjerådgivningens mottagning.

Bra att veta om oss

 • Vi erbjuder professionell samtalshjälp
 • Vi för inga journaler och du blir inte registrerad
 • Vi har tystnadsplikt då vi arbetar under lagstadgad sträng sekretess
 • Samtalen är kostnadsfria 2023
 • Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet
 • Familjerådgivningen har ett normkritiskt förhållningssätt och verksamheten är HBTQI - certifierad
 • Vi som arbetar på familjerådgivningen är legitimerade psykoterapeuter speciellt inriktade på partner- och familjerelationer

Boka tid

Vill du veta mer eller boka en besökstid så kontakta oss på telefon 044-13 40 40. Där finns information om aktuella telefontider. Vi familjerådgivare svarar personligen i telefonen under våra telefontider. På grund av sekretessregler går det inte att kontakta oss via e-post. För tillfället är det väntetid innan det är möjligt att komma på ett första samtal.

Gruppverksamhet

Grupputbildningen "Håll om mig" har som syfte att stärka relationen. Kontakta oss på telefon 044-13 40 40 för intresseanmälan eller mer information. Utbildningen bygger på emotionellt fokuserad parterapi, EFT.

Sekretess - tystnadsplikt

På familjerådgivningen har vi tystnadsplikt och arbetar under lagstadgad sekretess. Vi har ingen registrering och för inga journaler.

Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet. Det skall vara separata lokaler och personalen får inte samtidigt arbeta inom annan kommunal verksamhet.

Digitala möten

Samtal kan erbjudas via telefon eller videosamtal (Teams). Meddela den familjerådgivare ni har kontakt med om detta önskas.

Vanliga frågor

Blir man hjälpt av familjerådgivning?

Det finns forskning som visar att de flesta upplever en förbättring i relationen efter kontakten med familjerådgivningen och också att den effekten kvarstår över tid. Du kan läsa mer om detta i Ann-Mari Lundblads doktorsavhandling "Kärlek och Hälsa, parbehandling i ett folkhälsoperspektiv".

Vilka söker familjerådgivning?

Alla med relationsproblem oavsett sexuell läggning eller sexuell identitet. Det kan till exempel vara gifta par, sambos, särbos, relationsproblem över generationsgränser med svärföräldrar.

De flesta som kommer vill få hjälp med att få det bättre i sin relation. Det är också många som bestämt sig för att skiljas/separera och vill prata igenom hur de ska göra för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Ibland vill parterna olika, den ena vill lämna, den andre vill fortsätta relationen.

Även redan separerade kommer för att försöka lösa problem som gäller samarbetet kring barnen eller för att de fått problem i den nya styvfamiljen.

Har vi tillräckligt stora problem?

Det är din egen upplevelse som räknas. På familjerådgivningen har vi inte märkt att människor kommit med ”för små problem”, men vi hör ofta att man önskat att man kommit långt tidigare.

Måste man komma tillsammans?

Ja, ni behöver komma tillsammans. Behöver du enskilt samtalsstöd vänder du dig till din kommun eller till din vårdcentral.

Kan barn också komma till familjerådgivningen?

Ja, under förutsättning att föräldrarna har eller har haft en samtalskontakt och att din familjerådgivare bedömer att det är till hjälp. Vi träffar helst barn och föräldrar tillsammans.

Kan ni hjälpa oss när det förekommit våld?

När det finns våld i relationen träffar vi er inte i gemensamma parsamtal. Ni kan få hjälp att komma vidare till de hjälpresurser er kommun kan erbjuda för att arbeta mot våld i nära relationer.

Vem får man prata med när man ringer?

Du kan mötas av en telefonsvarare som ger dig aktuell information om veckans telefontider. Ringer du på de tiderna får du prata med en av oss familjerådgivare och du kan ställa dig i kö för att få en tid.

Är det lång väntetid innan man får komma till familjerådgivningen?

Det är vanligen väntetid innan ni kan komma på ett första besök. Väntetiden varierar ofta mellan 1-2 månader.

Kan man söka hjälp om man är homo- eller bisexuell?

Ja naturligtvis, relationsproblem måste alla par hitta lösningar på, oavsett sexuell läggning.

Arbetar ni med någon speciell metod?

På familjerådgivningen använder vi oss av flera olika teorier och metoder beroende på vilken hjälp som efterfrågas. De mest centrala metoderna utgår från systemisk teori och anknytningsteori. Flera av familjerådgivarna är utbildade i emotionellt fokuserad parterapi (EFT).

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?