Misstanke om barn som far illa

En vuxen hand som håller i en barnhand

Du som misstänker att ett barn eller ungdom far illa gör en orosanmälan. Kvällar, nätter och helger ska du ringa Sociala jouren på telefonnummer 040–676 90 58. Misstänker du att barn är i akut fara ska du omedelbart ringa 112.

Nya telefontider från den 11 mars

Mottagning barn och ungdom har förändrade telefontider från och med den 11 mars. Våra nya telefontider är:

  • Måndag till fredag klockan 9.30-11.30
  • Måndag till torsdag klockan 13.00-15.00
  • Fredag klockan 13.00-14.00.

Du som behöver nå oss akut utanför telefontiderna ringer till kommunens Medborgarcenter under kontorstid.

Om ditt ärende inte kan vänta till nästkommande vardag kan du utanför kontorstid kontakta Sociala jouren på telefonnummer 040-676 90 58.

Så här gör du orosanmälan

Du kan anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa på flera olika sätt.

Gör en anmälan genom post och e-tjänst

Gör en anmälan genom att ringa till oss

Du kan anmäla misstanke att barn far genom att ringa till oss.

Telefontider
DagTid
Måndag till fredag9.30-11.30
Måndag till torsdag13.00-15.00
Fredag13.00-14.00

Om du vill anmäla misstanke om att barn far illa under kväll, natt eller helg ska du ringa till sociala jouren.

Det är viktigt att meddela oss rätt uppgifter

För att kunna hantera din orosanmälan behöver vi fullständigt namn på barnet och gärna personnummer och adress. Vi inom socialtjänsten måste få tydliga uppgifter till oss så att vi kan identifiera vilket barn eller ungdom du har en oro för. Detta eftersom socialtjänsten inte får göra några egna efterforskningar för att kunna knyta din orosanmälan till rätt barn.

Får vi inte tillräckliga uppgifter kommer vi inte att kunna hantera din orosanmälan. Har du inte fullständiga uppgifter om barnet ska du kontakt oss via telefon. Du kan alltid vara anonym när du gör en orosanmälan.

Stöd i föräldraskapet

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?