Misstanke om barn som far illa

En vuxen hand som håller i en barnhand

Du som misstänker att ett barn eller ungdom far illa gör en orosanmälan. Kvällar, nätter och helger ska du ringa Sociala jouren på telefonnummer 040–676 90 58. Misstänker du att barn är i akut fara ska du omedelbart ringa 112.

Så här gör du orosanmälan

Du kan anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa på flera olika sätt.

Gör en anmälan genom att ringa till oss

Du kan anmäla misstanke att barn far genom att ringa till oss. Under lunchen mellan klockan 12.00-13.00 kopplas du vidare till kommunens Medborgarcenter som tar emot din anmälan.

Telefontider
DagTid
Måndag8.00-17.30
Tisdag, onsdag och torsdag8.00-16.00
Fredag8.00-14.30

Gör en anmälan genom post och e-tjänst

Om du vill anmäla misstanke om att barn far illa under kväll, natt eller helg ska du ringa till sociala jouren.

Det är viktigt att meddela oss rätt uppgifter

För att kunna hantera din orosanmälan behöver vi fullständigt namn på barnet och gärna personnummer och adress. Vi inom socialtjänsten måste få tydliga uppgifter till oss så att vi kan identifiera vilket barn eller ungdom du har en oro för. Detta eftersom socialtjänsten inte får göra några egna efterforskningar för att kunna knyta din orosanmälan till rätt barn.

Får vi inte tillräckliga uppgifter kommer vi inte att kunna hantera din orosanmälan. Har du inte fullständiga uppgifter om barnet ska du kontakt oss via telefon. Du kan alltid vara anonym när du gör en orosanmälan.

Stöd i föräldraskapet

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?