Tre personer fikar.

Matplats på Bokvillan.

Bokvillan är ett hem för vård eller boende (HVB) för familjer med barn upp till 18 år. På Bokvillan bor familjer som fått en beviljad insats av en socialsekreterare.

Vi stöttar dig och din familj i att göra en positiv förändring och dig som förälder i din föräldraroll. Bokvillan jobbar utifrån BBIC (barns behov i centrum) och systemteoretiskt, vilket innebär att vi arbetar med hela familjen och ert nätverk för att det ska bli så bra som möjligt för er som familj. Tillsammans med personal på Bokvillan gör ni en genomförandeplan med mål för er familj.

Alla familjer bor här av olika anledningar. Ni bor här under en begränsad period och fortsätter att gå i skolan, jobba och göra andra aktiviteter precis som ni brukar. Familjen bor i ett eget rum tillsammans. Då och då träffar ni er socialsekreterare tillsammans med personalen på Bokvillan för att prata om hur det är i er familj.

Vi arbetar dygnet runt och alltid minst två personal samtidigt. Personalen på Bokvillan är utbildade socionomer, socialpedagoger eller beteendevetare.

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?